2e autismesymposium: 24 september 2015

Het Autisme Symposium is bedoeld voor professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, welzijn, GGZ, (passend) onderwijs, gezondheidszorg, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, begeleid wonen, psychologen en voor therapeuten met een eigen praktijk. Al deze professionals hebben dikwijls te maken met autisme en autistisch gedrag. Een juiste omgang en aanpak is hierbij van belang voor kwaliteitsverbetering van diagnostisering en behandeling en […]

Lees verder