Interventie: Ik Puber training

De Ik Puber training richt zich op twaalf tot achttien jarige jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). Om bij deze jongeren een gezonde seksualiteitsbeleving te bevorderen, wordt hen kennis met betrekking tot diverse psychoseksuele thema’s geboden. Bovendien wordt getracht hun inzicht in eigen en andermans gevoelens met betrekking tot relatievorming en seksualiteit te vergroten. Daarnaast is de Ik Puber-training gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, zodat jongeren met een ASS mogelijk beter in staat zijn om op een juiste manier in hun behoefte aan seksualiteit en relatievorming te kunnen voorzien. Tot slot is de Ik Puber-training erop gericht het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van jongeren met een ASS te vergroten en zorgen van deze jongeren en hun ouders rondom puberteit en seksualiteit te verminderen.

Lees verder