JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen gepubliceerd

De JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen (ASS) – Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek, is gepubliceerd.  De richtlijn gaat in op vroege signalen van autisme met als doel gedrags- en ontwikkelingskenmerken die kunnen duiden op autisme zo vroeg mogelijk te signaleren. Jgz-richtlijnenwebsite Geautoriseerde richtlijnen voor de JGZ, waaronder nu ook ASS, worden webbased gepubliceerd op een speciale jgz-richtlijnen […]

Lees verder