Katatonie bij autismespectrumstoornis; overzicht en gevalsbeschrijving

Katatonie komt voor bij kinderen, adolescenten, en volwassenen met autismespectrumstoornis. DOEL Een overzicht geven van katatonie bij autismespectrumstoornis. METHODE Gevalsbeschrijving met discussie. RESULTATEN Katatonie komt voor bij 12-17% van adolescenten en jongvolwassenen met autismespectrumstoornis die verwezen worden voor gespecialiseerde zorg of opgenomen zijn. Klinische ervaring en gevalsbeschrijvingen tonen dat benzodiazepinen en elektroconvulsietherapie veilige en effectieve […]

Lees verder

Ted Talk: Autisme – wat we weten (en nog niet weten)

In deze op feiten gebaseerde talk deelt geneticus Wendy Chung mee wat we weten over de autismespectrumstoornis – bijvoorbeeld dat autisme meerdere, misschien wel met elkaar verbonden, oorzaken heeft. Chung en haar team kijken verder dan de zorgen en problemen die een diagnose met zich meebrengt, naar wat we geleerd hebben uit studies, behandelingen en […]

Lees verder