Auditieve Verbale Hallucinaties bij kinderen: Vergelijking tussen kinderen uit klinische populatie en uit algemene populatie

In de screening van kinderen met auditieve verbale hallucinaties (AVH) zou vooral gekeken moeten worden naar de ernst en hoeveelheid stemmen om te bepalen welke kinderen hoog risico lopen op ernstigere problematiek. Dit wordt geconcludeerd in de studie Auditieve Verbale Hallucinaties bij kinderen: Vergelijking tussen kinderen uit de klinische populatie en uit de algemene populatie. […]

Lees verder