Interventie: Assertiviteitstraining

Het aanleren van meer assertief gedrag, het (meer) bewust worden van de remmende invloed van een negatieve manier van denken en het wegnemen van niet-helpende gedachten of opvattingen die een assertieve opstelling in de weg staan.

Lees verder

Interventie: Cursus assertiviteit ?Omgaan met anderen? (12-16 jaar)

De cursus richt zich op pubers die moeilijk contact kunnen leggen met leeftijdsgenoten en hierdoor niet lekker in hun vel zitten. Kinderen die onzeker zijn, vaak alleen staan, niet op een goede manier voor zichzelf op kunnen komen of regelmatig gepest worden / ruzie hebben kunnen profijt hebben van een cursus. Het aanbod is niet geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals PDD-NOS, ADHD)

Lees verder