Gratis e-learning ‘Publieke gezondheid vluchtelingen en asielzoekers’

De eerste e-learningmodule ‘publieke gezondheid vluchtelingen en asielzoekers’ is nu gratis beschikbaar. De module is ontwikkeld door opleidingsinstituut NSPOH, Pharos en GGD GHOR Nederland. Professionals die (gaan) werken met vluchtelingen en asielzoekers komen via de e-learning meer te weten over: Hoe is de gezondheidszorg in Nederland voor deze groepen geregeld? Welke gezondheidsproblemen komen het meeste […]

Lees verder

Convenant ggz voor asielzoekers

De definitieve tekst van het convenant ggz voor asielzoekers is gisteren gepubliceerd en te downloaden. GGZ Nederland is geen convenantpartner. Convenantspartijen zijn MCA, GC A, GGD GHOR Nederland en de door MCA gecontracteerde GGZ instellingen. Bron: Convenant ggz voor asielzoekers

Lees verder

Zorg aan Asielzoekers met Psychische Problemen

Onderzoeksrapport uit 2010. Het onderzoek is uitgevoerd door Pharos in opdracht van het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) in het kader van het project Zorg voor Asielzoekers met Psychische Problemen (ZAPP). Dit rapport vormt een van de deelstudies van dit ZAPP project. De andere deelstudies betreffen een literatuuronderzoek, een onderzoek onder asielzoekers met psychische problemen […]

Lees verder

Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers

In de GGZ voor asielzoekers worstelen hulpverleners regelmatig met ethische dilemma’s. Ze kunnen hun standaarden voor goed hulpverlenerschap vaak niet waarmaken. In de dagelijkse praktijk is er lang niet altijd tijd en ruimte om stil te staan bij alle afwegingen die ze moeten maken.  Download handreiking

Lees verder

De invloed van marteling en somatische comorbiditeit op behandelverloop van asielzoekers en vluchtelingen

Slachtoffers van marteling laten over het algemeen meer psychopathologie zien dan slachtoffers van andere vormen van trauma. De huidige behandeling van martelingsslachtoffers lijkt niet goed aan te sluiten, somatische comorbiditeit lijkt hierin een rol te spelen. In dit onderzoek wordt gekeken of marteling van invloed is op het behandelverloop (drop out, no show, behandelduur en […]

Lees verder