Help! Mijn patiënt heeft borderline: eenduidig handelen in een verpleegkundig team

Samenvatting Patiënt A is gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis en verdeelt met complex gedrag een verpleegkundig team waardoor er geen adequate behandeling kan plaatsvinden. In de gevalsbeschrijving komt complex gedrag als manipulatie, splitten, automutilatie en suïcidaliteit naar voren. Uit dit artikel blijkt dat door supervisie, scholing, gevalideerde interventies en planmatig werken effectief en eenduidig gehandeld […]

Lees verder