‘Maatschappelijke omgang met risico ten aanzien van psychiatrie en arbeid niet bevorderend voor arbeidsparticipatie en stigma’

Persbericht Parallel Consults – In Nederland heeft ongeveer 16% van de bevolking een psychiatrische achtergrond volgens een studie van het Fonds Geestelijke Gezondheid in 2012. Van deze groep is 68% werkzaam (OECD 2014). Op basis van quota eisen dienen oplopend tot 2026 125.000 banen gerealiseerd te zijn voor de 5% zwaarste psychiatrische groep – waarvan is vastgesteld dat sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt. De huidige trend is dat het bedrijfsleven en de Overheid samen de huidige quota doelstelling behalen.

Lees verder