Antipsychotica bij ouderen in woon-en zorgcentra

Het gebruik van antipsychotica bij ouderen in woon- en zorgcentra is niet zonder risico. Met dit onderzoek wilde Hannah Govaert inzicht verkrijgen in het voorschrijfgedrag van huisartsen die chronisch AP voorschrijven in een WZC te Brugge (België) en de redenen voor opstart, duur van het gebruik en drempels voor stop achterhalen.

Lees verder

Antipsychotica: video’s, animaties en info over gebruik en afbouwen

Wanneer je psychotische ervaringen hebt waar je veel last van ondervindt, kan het zijn dat je antipsychotica krijgt voorgeschreven. Moet je die nemen? Voor hoe lang? En welke dosis? Lees en bekijk hier meer informatie over het gebruik van antipsychotica en veilig afbouwen. Niet alleen handig voor patiënten, maar ook voorschrijvers. Nog beter: bekijk de […]

Lees verder

Hoge doses antipsychotica  en polyfarmacie blijft knelpunt

PsyNed – Te hoge doses antipsychotica en polyfarmacie blijft een probleem. Hoge doses antipsychotica zijn significant geassocieerd met antipsychotische polyfarmacie. Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in Clinical Psychopharmacol Neuroscience waarin voorschrijftrends in antipsychotica-gebruik bij patiënten met een eerste episode schizofrenie in respectievelijk 2005 en 2010 met elkaar zijn vergeleken. Het voorschrijven van hoge doses […]

Lees verder

Verpleegkundige Monitoring bij Gebruik van Antipsychotica (VMGA)

Binnen Delta Psychiatrisch Centrum is een start gemaakt met het structureel monitoren, door verpleegkundigen, van patiënten op mogelijke complicaties van antipsychotica. Aanleiding hiervoor is het onderzoek dat gedaan is naar de bijwerkingen van antipsychotica en naar geschikte meetinstrumenten om deze bijwerkingen mee te monitoren (Van der Kellen, 2010c). Uit dit onderzoek is naar voren gekomen […]

Lees verder

Vermindering van geweldsdelicten door antipsychotica en stemmingsstabilisatoren

Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren worden door psychiaters veel voorgeschreven. Of deze medicamenten geweldsdelicten kunnen voorkomen, is onduidelijk. Dit terwijl geweldsdelicten niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor patiënten nadelig zijn, bijvoorbeeld vanwege uitputting van het steunsysteem en justitiële consequen- ties. Onderzoek naar de relatie tussen medicatie, stoornis en geweld is daarom relevant voor de maatschappij én […]

Lees verder

Ervaringen met antipsychotica gebruik bij thuiswonende ouderen met dementie

Er staat een hoge druk op thuiszorgprofessionals die de zorg hebben voor demente patiënten met gedragsproblemen. Wat de beste oplossing is voor patiënten met gedragsproblemen wordt niet duidelijk uit de grote hoeveelheid richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat er te veel en te vaak naar antipsychotica wordt gegrepen bij gedragsproblemen, dit […]

Lees verder

Antipsychotische behandeling geeft verhoogt risico op heupfractuur bij patiënten met schizofrenie

Een nieuw onderzoek (10-jarige populatie-gebaseerde case-control studie) gepubliceerd in het Journal of Clinical Psychiatry bevestigt eerdere bevindingen en heeft aangetoond dat een verhoogd risico op heupfractuur geassocieerd kan worden met antipsychotica gebruik bij patiënten met schizofrenie. Bij patiënten die gebruik maken van eerste-generatie antipsychotica is zelfs sprake van een significant verhoogd risico. Lees volledige abstract

Lees verder