How to improve recognition, diagnosis and treatment of anxiety disorders in primary care: Results of the Dutch Breakthrough Collaborative

This study indicates that the Anxiety Disorders Breakthrough Collaborative may improve adherence to the anxiety disorders guideline. To sustain improvement, long-term collaboratives, financial support, and computerized decision support systems tailored to the work setting, including simple tools for monitoring patients, may be helpful. More insight and knowledge is required about which improvement strategies really contribute […]

Lees verder

Hoe kun je mensen verleiden om online hulp- en zelfhulpprogramma’s te gaan volgen en dat ook vol te houden?

Bijna de helft van het verzuim heeft te maken met psychische klachten zoals depressiviteit, stressgerelateerde stoornissen of angststoornissen. TBV sprak met Ir. Odile Smeets (1966), verbonden aan het Trimbos-instituut, kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van geestelijke gezondheid en alles wat daarmee samenhangt. Smeets is betrokken bij de ontwikkeling van online instrumenten voor geestelijke gezondheidszorg, […]

Lees verder

Interventie: Workshops voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben informatie over psychische problematiek en handvatten hoe hiermee om te gaan, waardoor ze de kwaliteit van hun bijdrage als vrijwilliger kunnen vergroten. Contacten tussen vrijwilliger en degene die bezocht wordt, verlopen prettiger voor beide partijen.

Lees verder