Verband tussen slijtage van het lichaam en angst en depressie

Het promotieonderzoek van Josine Verhoeven – psycholoog en onderzoeker bij GGZ inGeest – geeft aanwijzingen dat psychologische stress, zoals die wordt ervaren door mensen met een depressie of een angststoornis, een uitwerking heeft op de slijtage van het lichaam. Het hebben van zo’n stoornis bleek geassocieerd met veroudering van de cellen. Vrijdag 3 juni promoveert […]

Lees verder

Onze angst weerspiegelt de angst van jihadstrijders

Wat zich bij de jihad voordoet als vernietigende woede is tevens een uiting van heftige angst van jihadstrijders. Die angst zit niet zozeer aan de militaire top, alswel bij de jongeren die geronseld zijn. De primaire angst is ontstaan door onveilige hechting in de jeugd. Het zijn van oorsprong geen kwaadaardige driften, maar juist diepmenselijke […]

Lees verder

Zwangere vrouwen screenen op angst of depressie voorkomt klachten niet

Ongeveer tien tot vijftien procent van alle vrouwen heeft tijdens de zwangerschap of na de bevalling last van angst- en/of depressieklachten. Toch heeft het weinig zin om een algemene screening in te voeren aan het begin van de zwangerschap om zulke klachten te voorkomen. Meer onderzoek is nodig naar risicofactoren, om te voorkomen dat vrouwen behandeld worden voor klachten die ze uiteindelijk niet krijgen.

Lees verder

Propranolol niet bewezen effectief bij angst en fobie

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van propranolol bij de behandeling van patiënten met een paniekstoornis of specifieke fobie. De belangrijkste conclusie van een systematische review en meta-analyse van Serge Steenen (AMC) en collega’s is echter dat er slechts weinig gerandomiseerde gecontroleerde studies naar zijn gedaan, met kleine aantallen patiënten en uiteenlopende uitkomstmaten […]

Lees verder

Interview: implementatie-interventie op maat zorgt voor meer herkenning angst en depressie

Huisartsen die implementatie-interventies op maat aangeboden krijgen, herkennen meer patiënten met angst en depressie. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Henny Sinnema, senior wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut. “Als we verder gaan dan training en feedback alleen, valt er veel winst te behalen”. Bron: Interview: implementatie-interventie op maat zorgt voor meer herkenning angst en depressie

Lees verder

Mindfulness-based cognitieve therapie vermindert angst en depressie bij patiënten met een bipolaire stoornis

Onderzoekers onderzochten de effecten van mindfulness based cognitieve therapie (MBCT) op een bipolaire stoornis (BD) en bestudeerde 23 personen met BD met behulp van functionele MRI en neuropsychologische testen. Patiënten met BD welke een 8-weken mbct interventie kregen vertoonden significante verbeteringen in toename emotieregulatie en ruimtelijk geheugen en een afname van angst- en depressieve symptomen, […]

Lees verder

Tweeling studie: Angstige ouders kunnen angst aan kinderen overdragen

The association between parental and offspring anxiety and neuroticism appears to be environmental rather than genetic—that is, children and adolescents learn anxious behaviors from their parents rather than inheriting anxiety genetically. That’s the conclusion of a remarkable study titled “The Intergenerational Transmission of Anxiety: A Children-of-Twins Study” by Thalia C. Eley, Ph.D., of Kings College […]

Lees verder

Depressie en angst bij aanstaande en jonge vaders

Ondanks de groeiende interesse voor de perinatale geestelijke gezondheid van mannen, weten we nog maar weinig over de psychische nood van jonge vaders. In een Australisch prospectief longitudinaal onderzoek werd nagegaan of het voor het eerst aanstaande vader zijn (partner zwanger) en/of jonge vader zijn (kind < 1 jaar) samengaat met een toename van angst […]

Lees verder