Somatische zorg bij de patiënt met een psychiatrische aandoening door de huisarts: pijn en pijnbehandeling

Patiënten met psychiatrische aandoeningen hebben een verhoogd risico op comorbide somatische aandoeningen en een verhoogde mortaliteit. Een studie uit Vlaanderen bevestigt de aanzienlijke comorbiditeit tussen psychiatrische aandoeningen en chronische pijnproblemen in Vlaanderen en het belangrijke gebruik van analgetica en benzodiazepines. Deze literatuur- en veldstudie licht het verband uit tussen psychiatrische aandoeningen en pijnproblemen. Er wordt […]

Lees verder

Somatische zorg bij de patiënt met een psychiatrische aandoening door de huisarts: pijn en pijnbehandeling

Deze MANAMA pilotstudie ‘Somatische zorg bij de patiënt met een psychiatrische aandoening door de huisarts: pijn en pijnbehandeling’ bevestigt de aanzienlijke comorbiditeit tussen psychiatrische aandoeningen en chronische pijnproblemen in Vlaanderen en het belangrijke gebruik van analgetica en benzodiazepines . Verder onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen over de oorzaken van de gewijzigde pijngevoeligheid, […]

Lees verder