Doelstellingen ambulantisering GGZ nog niet in zicht

Mensen met langdurige psychische aandoeningen willen een socialer leven. Velen willen het liefst ‘gewoon’ een opleiding volgen of werken. De ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ moeten daaraan bijdragen. Maar er is nog veel nodig om substantiële vooruitgang te boeken. Dat blijkt uit de eerste meting van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. […]

Lees verder

Ambulantisering ggz in kaart gebracht

De zorg voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verplaatst zich steeds meer van het verblijf in een instelling naar zorg thuis. Deze ‘ambulantisering’ moet leiden tot een derde minder bedden in 2020, vergeleken met 2008. De vrijkomende middelen zijn bestemd voor capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverbetering van de ambulante zorg. Hoe is de stand van zaken […]

Lees verder

Knelpunten ambulantisering ggz vereisen urgente aandacht van politiek

Het Landelijk Platform GGz wil dat de politiek urgente aandacht besteedt aan de ambulantisering in de ggz. Vorige week verscheen een tussenrapportage van het Trimbos-instituut over de stand van zaken van de ambulantisering. De resultaten zijn zorgwekkend. Ze geven de indruk dat er nog weinig verbeterd is sinds maart dit jaar, toen het platform de […]

Lees verder

Visiedocument Ambulantisering in de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek

Op 11 juni presenteerden GGZ-instellingen, zorgverzekeraars en gemeenten in Oost-Gelderland een gezamenlijk visiedocument voor de ambulantisering van de GGZ en de verbetering van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de regio. Daarmee is de regio één van de eerste in Nederland waar partijen de handen ineen geslagen hebben om samen plannen te […]

Lees verder

Word onderdeel van het wereldwijde netwerk van de FIT-academy!

De FIT-academy heeft stevige wortels in de geestelijke gezondheidszorg en jarenlange ervaring met ambulantisering, beddenafbouw en transmuraal samenwerken. De FIT-academy is een onderdeel van GGZ Noord-Holland-Noord en deelt wereldwijd haar praktische en theoretische expertise om herstel van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen te bevorderen. De kernwaarden Flexibiliteit, Innovatiekracht en Top ambulante zorg stellen de FIT-academy […]

Lees verder

Schippers: onrust in de wereld mogelijk oorzaak toename verwarde mensen

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft met betrokken organisaties gesproken over de toename van het aantal verwarde mensen in Nederland. De organisaties geven bijna allemaal aan dat zij zich zorgen maken over de toename, maar dat zij het moeilijk vinden om de oorzaak te achterhalen. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer, […]

Lees verder

Reactie op Meldactie Ambulantisering

Vandaag bracht het Landelijk Platform ggz de resultaten naar buiten van de Meldactie Ambulantisering. Uit de meldactie komen een aantal knelpunten rondom ambulantisering naar voren. Ambulantisering is een ontwikkeling is die we met zijn allen willen. Maar het tempo waarin het aantal bedden wordt afgebouwd loopt niet synchroon met de opbouw van de ambulante zorg. […]

Lees verder

Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Een vergelijking van nationaal beleid en zorgstelsels in Nederland, Engeland en Denemarken

Trimbos liet in 2011/2012 middels een internationale beleidsvergelijking zien dat Nederland van de reeds in het buitenland opgedane ervaring kan leren. De conclusies waren veelzeggend, en kijkend naar de huidige stand van zaken, nog steeds actueel. Heeft Nederland vorderingen gemaakt? Of gaat het de verkeerde kant op? Trendrapportage GGZ 2011 Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen […]

Lees verder

Dan maar naar het woonzorgcentrum?

Door de tendens zo lang mogelijk thuis te blijven wonen zijn ‘gezonde’ ouderen in het woonzorgcentrum een zeldzaamheid aan het worden. In de Vlaamse woonzorgcentra ziet men dan ook de laatste jaren de zorgzwaarte toenemen. Ook de diversiteit van de gevraagde zorg wordt groter. Zo komen er in woonzorgcentra, mede door de afbouw van het […]

Lees verder