Intensivering samenwerking Philips en GGzE

Onderzoek laat zien dat de toepassing van Ambient Experience in de geestelijke gezondheidszorg een duidelijk positief effect heeft op het welbevinden van cliënten bij acute opnames en bij het voorkomen van dwang- en drangmaatregelen. De bevindingen zijn aanleiding om tot een intensivering van de samenwerking tussen Philips en GGzE te komen. Onderzoek wordt gestart naar het verder doorvoeren van de toepassing van dit concept, niet alleen in de High Care Units, maar ook in de algemene ruimtes van de acute zorg. Deze samenwerking wordt versterkt met wetenschappelijke ondersteuning van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Lees verder