Behandeling van angst en depressie van allochtone Nederlanders kan beter

Een op de vijf Nederlanders, waarvan meer vrouwen dan mannen, kampt met een angststoornis of depressie. Sommige groepen Nederlanders met een migratie-achtergrond lijden nog vaker aan een angst- en/of stemmingsstoornis. Meer kennis over de achtergronden en oorzaken van angst en depressie in een diverse samenleving en over hulpzoekgedrag en behandelingsaspecten is nodig voor een effectievere […]

Lees verder