Interventie: IRIS in de buurt

IRIS in de buurt combineert preventie met zorgtrajecten. Dit gebeurt ‘community-based’. Dat wil zeggen dat ín wijken en buurten problemen op verschillende niveaus worden aangepakt. Dit bevordert de effectiviteit van de aanpak. Effectieve preventieprogramma’s op het niveau van communities opereren precies op het snijvlak van gezondheid en overlast en kunnen daarom in potentie een belangrijke bijdrage leveren aan zowel de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit van wijken en buurten. De kerndoelstelling van IRIS in de buurt is het aan de voorkant signaleren, oppakken en doorverwijzen van problemen, zodat in een later stadium een eventueel beroep op zwaardere zorg of dienstverlening wordt voorkomen. De uitvoering geschiedt in nauwe samenhang met alle (lokale en wijkgebonden) partijen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en veiligheid.

Lees verder