Interventie: Zorg Op School

De ondersteuning is bedoeld voor professionals in het onderwijs die deskundige hulp nodig hebben in de begeleiding van individuele leerlingen of groepen leerlingen bij wie psychosociale problematiek actueel is.

Lees verder

Interventie: Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS)

Doelstelling Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS) bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo):- vroegtijdige signalering van zorgwekkend ziekteverzuim- tijdige opsporing van eventuele onderliggende (psycho-sociale) problematiek- zo nodig snellere start advisering en/of hulpverlening- voorkomen dat zorgwekkend schoolverzuim uitmondt in ‘afstroom’ qua onderwijsniveau- vermindering van voortijdig schoolverlaten

Lees verder