Interventie: Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS)

Doelstelling Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS) bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo):- vroegtijdige signalering van zorgwekkend ziekteverzuim- tijdige opsporing van eventuele onderliggende (psycho-sociale) problematiek- zo nodig snellere start advisering en/of hulpverlening- voorkomen dat zorgwekkend schoolverzuim uitmondt in ‘afstroom’ qua onderwijsniveau- vermindering van voortijdig schoolverlaten

Lees verder

Interventie: Lessen In Geluk

Omschrijving Eigenaar Stichting Lessen in Geluk Beoordeling Geen beoordeling Thema’s Algemene psychische gezondheid , Stressklachten / spanning / werkstress , Opvoeding , Relaties / vriendschap , Weerbaarheid / sociale competenties , Algemene gezondheid , Settings Onderwijs: voortgezet onderwijs , Doelgroep Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers , Scholieren / studenten , Methodiek Workshop / cursus […]

Lees verder

Interventie: Lekker in je schoolvel

Leerlingen hebben kennis over de gekozen thema’s en over de consequenties van (on)gezond gedrag;Leerlingen hebben hun sociale en assertieve vaardigheden vergroot;Leerlingen zijn zich bewust van eigen keuzes.

Lees verder

Interventie: De gezonde school en Veilige School voor het voortgezet onderwijs

De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid door lessen te geven over thema’ s als gezonde voeding, maar ook door te praten over een pestprotocol. Deze activiteiten worden vaak eenmalig uitgevoerd. Wanneer scholen integraal en structureel aan De Gezonde en Veilige School (dGVS) werken kunnen grotere en meer blijvende effecten bereikt worden. De GVS is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen.

Lees verder

Interventie: Deskundigheidsbevordering motiverende gesprekvoering (Rijnmond)

Na afloop van de deskundigheidsbevordering zijn professionals in staat cliënten te motiveren tot deelname aan een preventieve interventie. Zij kunnen de stadia van gedragsverandering van Prochaska en Di Clemente benoemen en herkennen in een oefensituatie. Ze kunnen a.d.h.v. een voorbeeld uit hun eigen beroepspraktijk vertellen in welk stadium van gedragsverandering een cliënt zich bevindt en dit beargumenteren. Zij kunnen toelichten hoe zij inspelen op het gesignaleerde stadium van gedragsverandering en dit desgevraagd demonstreren in een oefening.

Lees verder

Interventie: Bewegen zonder zorgen, cursusaanbod lage ses-vrouwen/allochtonen gericht op vroegtijdige aanpak psychoproblematiek

Verminderen gezondheidsachterstanden lage ses-groepen.Algemene doelen:verminderen gezondheidsachterstanden lage ses-groepen/allochtone groepen.de deelneemsters meer grip geven op hun leefstijl en hun gezondheid.Specifieke doelen:meer grip krijgen op eigen (psychosociale) gezondheid en leefstijlafname in de ernst van hun depressieve klachtendaardoor mogelijk een beter perspectief op een traject naar scholing, werk of dagbestedingtoeleiding naar het reguliere lokale beweeg- of sportaanbod.

Lees verder