Zorgt e-health behandeling voor minder hunkering naar alcohol en drugs?

Het merendeel van de verslaafden valt na een periode van remissie terug in de verslaving. Craving en een negatief affect zijn belangrijke voorspellers voor terugval. Deze studie onderzoekt de additionele waarde van preventieve terugvalbehandeling bij alcohol-en drugsverslaafden, gegeven in e-health vorm. De pilotbehandeling ‘Blijvend in Balans’ werd hiervoor ingezet. De steekproef bestond uit 31 klinische […]

Lees verder

Alcoholverslaving: een risicoprofielOver de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontwikkelen van een alcoholverslaving

In dit interdisciplinaire onderzoek zal worden onderzocht welke factoren bijdragen aan het ontwikkelen van een alcoholverslaving. Inzicht in de risicofactoren voor alcoholverslaving kan bijdragen aan de preventie en behandeling hiervan. Deze vraagstelling is eerder nooit opgelost, omdat er sprake is van een complex probleem. Gedrag, zoals alcoholgebruik, wordt beïnvloed op meerdere niveaus (intrapersoonlijk, interpersoonlijk, samenleving […]

Lees verder

Stigmatisering van patiënten met een verslaving en de gevolgen voor de hulpverlening: een systematisch literatuuronderzoek

ACHTERGROND Hulpverleners vervullen een cruciale rol in het herkennen van verslavingsproblematiek. Ook vervullen zij een rol in de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving. DOEL De literatuur rondom attitudes van hulpverleners ten opzichte van patiënten met een alcohol- en/of drugsverslaving in kaart brengen. Inventariseren van mogelijke gevolgen van deze attitudes […]

Lees verder

Niet-invasieve hersenstimulatie bij verslaving; het effect op craving en emotieregulatie

Alcoholverslaving is een stoornis die gekenmerkt wordt door regelmatige terugval in overmatig alcoholgebruik na een aanvankelijk succesvolle stoppoging. Niet-invasieve hersenstimulatie is een nieuwe veelbelovende techniek, die mogelijk een gunstig effect heeft op de manier waarop de verslaafde omgaat met negatieve emoties en de daaraan gerelateerde zucht naar drank. Dit artikel bespreekt de recente wetenschappelijke literatuur, […]

Lees verder

Alcoholverslaving: verwerpelijke gewoonte, zwakke wil of hersenziekte en de consequenties voor verantwoordelijkheid

Verslaving wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een ‘hersenziekte’. Eenmaal verslaafd, vertoont de verslaafde geestelijke en lichamelijke ziekteverschijnselen: concentratieproblemen, angst, somberheid, misselijkheid etc. Deze verschijnselen treden op tijdens het gebruik en/of bij een poging om het middel te staken. Als gevolg blijkt de verslaafde niet meer in staat om normaal te functioneren. Dopamine banen in […]

Lees verder

Met ‘IkPas’ fris de lente in! 30 dagen zonder alcohol

Fris de lente in! Dat is het motto van de nieuwe IkPas-actie om mensen te motiveren 30 dagen geen alcohol te drinken. Het drinken van alcohol is voor velen een gewoonte. Mensen die deze gewoonte willen doorbreken kunnen vanaf 2 maart meedoen aan de actie ’30 dagen zonder alcohol’ van gemeenten, GGD en Brijder Jeugd. Uitdaging of […]

Lees verder

Stigmatisering van mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving

In dit onderzoek ‘Stigmatisering van mensen met een alcohol- en/of drugsverslaving‘ wordt stigma en beeldvorming rondom verslaving onderzocht door een vergelijking te maken tussen de attitudes en percepties van vier verschillende groepen: het algemene publiek, huisartsen, zorgverleners werkzaam in de verslavingszorg of GGz, en mensen met een verslaving. Van Boekel promoveerde op 9 januari j.l. […]

Lees verder