Tardieve dyskinesie bij olanzapine en haloperidol

Voor patiënten van 55 jaar en ouder (gemiddeld 78 jaar) met een acute psychose of agitatie maakt het niet uit of ze worden behandeld met olanzapine of een conventioneel antipsychoticum, zoals haloperidol: de cumulatieve incidentie van aanhoudende tardieve dyskinesie is bij beide soorten middelen even groot. Ook akathisie kwam ongeveer even vaak voor. Gebruik van […]

Lees verder