Congres ‘Naar een beter begrip en effectieve preventie en behandeling van agressie in de GGz’

Tijdens dit congres gaan we in op de wijze waarop we in uiteenlopende situaties agressief gedrag van patiënten kunnen leren begrijpen, om hier vervolgens op gepersonaliseerde wijze mee om te gaan. We starten de dag met een algemene introductie op het thema. We presenteren een algemeen model voor agressie dat ons helpt om in individuele situaties (potentieel) agressief gedrag van patiënten te leren analyseren en begrijpen. Dit algemene model zal vervolgens door experts binnen hun vakgebied worden geconcretiseerd bij uiteenlopende patiëntengroepen. Zo wordt op levendige wijze geïllustreerd hoe agressie steeds verschillend moet worden begrepen, en hoe dit begrip leidt tot meer gepersonaliseerde preventieve en behandelstrategieën. Wij zullen apart ingaan op agressie bij patiënten die psychotisch zijn, patiënten met autisme, jeugdige patiënten, patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, patiënten met verslavingsproblematiek, patiënten met psychopathie en patiënten met een verstandelijke beperking. Zo proberen we de veelkleurigheid van het fenomeen agressie te leren herkennen en onze omgang met de agressieve patiënt hierop af te stemmen.

Lees verder

Antipsychotica bij ouderen in woon-en zorgcentra

Het gebruik van antipsychotica bij ouderen in woon- en zorgcentra is niet zonder risico. Met dit onderzoek wilde Hannah Govaert inzicht verkrijgen in het voorschrijfgedrag van huisartsen die chronisch AP voorschrijven in een WZC te Brugge (België) en de redenen voor opstart, duur van het gebruik en drempels voor stop achterhalen.

Lees verder

Agressie in de GGZ is voorspelbaar

Als hulpverlener van de crisisdienst werd psychiater Berry Penterman zelf ooit gegijzeld door een cliënt. Dat agressie blijkbaar onderdeel was van zijn werk, kon hij niet accepteren. Hij ging ermee aan de slag, want de impact van geweld voor zowel medewerker als cliënt is groot. Onlangs promoveerde hij op zijn onderzoek of agressie in de […]

Lees verder

DE DROEFHEID IN ZIJN OGEN: ONTMOETINGEN MET EEN JEUGDIGE DELINQUENT MET PSYCHOPATHISCHE TREKKEN

Populaire en wetenschappelijke definities van psychopathie zijn niet neutraal en lijken stereotiep denken te bevorderen. Zo wordt de psychopaat vaak afgebeeld als sociaal roofdier of als koelbloedig beest. Dergelijke metaforen kunnen leiden tot een vertekend beeld over hoe personen met psychopathische trekken emoties en sociale relaties ervaren, en hun criminele daden beleven. Vaak wordt de […]

Lees verder

Individuele ervaring van leefklimaat en alliantie op een residentiële leefgroep en de invloed hiervan op agressie

Wanneer andere hulpvormen ontoereikend zijn kan behandeling aan jeugdigen met ontwikkelingsproblematiek geboden worden in residentiële jeugdzorg. Leefklimaat en relatie met de mentor (alliantie) zijn aspecten die de kwaliteit van deze zorg mede bepalen. Deze factoren kunnen het gedrag en de ontwikkeling van jeugdigen op een leefgroep beïnvloeden. Onderzoek suggereert dat een opener leefklimaat een positief […]

Lees verder

Congres ‘geweldige zorg rond agressie’: geweldadige cliënten verdienen geweldige zorg

In de maatschappij en zorginstellingen verblijven cliënten die vanuit hun psychiatrische problematiek of beperkingen relatief vaak door agressief gedrag in de problemen komen met hun omgeving en/of hun hulpverleners. In de maatschappij kunnen zij ernstige overlast veroorzaken. Ook op afdelingen in de GGz kan vijandig gedrag van cliënten jegens medepatiënten en/of personeel de behandelsrelatie ernstig […]

Lees verder