NIP kritisch over concept-afwegingskader toegang Wlz

Het NIP reageert kritisch in de consultatie door het Zorginstituut over het concept-afwegingskader voor de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het NIP is met name kritisch over de onvoldoende onderbouwde validiteit en beperkte betrouwbaarheid van het afwegingskader.Het concept-afwegingskader is ontwikkeld door Bureau HHM en operationaliseert de wettelijke toegangscriteria van de Wlz tot een […]

Lees verder