Melding bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling als breekijzer?

Een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (tegenwoordig Veilig Thuis genaamd) kunt u niet gebruiken als breekijzer in de professionele relatie. Dat kwam naar voren in een uitspraak van het College van Toezicht.   Indien de ouders niet meewerkten aan informatieoverdracht aan een opvolgende instelling op voorwaarden zoals door de psycholoog gesteld, zou deze […]

Lees verder