De huidige redactie van Psychiatrie Nederland bestaat uit de volgende personen:
sanderbrouwer

Sander Brouwer is GGZ Verpleegkundig Specialist en directeur van DigiHe@lth I(C)T. Sander is oprichter van Psychiatrie Nederland en heeft in de afgelopen jaren ook eerder zeer succesvolle websites ontwikkeld die zich richtten op de gezondheidszorg. 

 

Sander Brouwer
Hoofd Behandelzaken & VS GGz bij Antes. Eigenaar DigiHe@lth I(C)T en Psychiatrie Nederland. Redactielid Psyfar vs.
Rotterdam Area, Netherlands | Mental Health Care
Overzicht

Verpleegkundig Specialist ggz en Hoofd Behandelzaken van de polikliniek volwassenen, deeltijdbehandeling en FACT Rotterdam Zuid (totaal 35 FTE, ongeveer 1.700 patiënten).
Eigen ICT bedrijf (DigiHe@lth ICT), eigenaar en hoofdredacteur van Psychiatrie Nederland (www.psychiatrie-nederland.nl ). Tevens redactielid / auteur van het vakblad Psyfar VS.

Ervaring
Hoofd Behandelzaken polikliniek volwassenenpsychiatrie, deeltijdbehandeling en FACT (2016 - Aanwezig)
Delta Psychiatrisch Centrum
Non Profit, 1001-5000, Geestelijke gezondheidszorg

Hoofd Behandelzaken voor poliklinieken volwassenenpsychiatrie, deeltijdbehandeling en FACT team Rotterdam-Zuid (1.700 patiënten in behandeling). Span of control bedraagt 35 fte. Daarnaast ook verpleegkundig specialist ggz.

Er wordt behandeld binnen zorgpaden:
-stemming-, angst- en paniekstoornissen
-bipolaire stoornissen
-psychotische stoornissen
-persoonlijkheidsstoornissen
-psychische aandoeningen die in verband staan met zwangerschap
-ziekenhuispsychiatrie

Er wordt tevens intensief samengewerkt met:
-De Spoedeisende Hulp Psychiatrie (SEHP)
-De Medisch Psychiatrische Unit (MPU)
-Ouderenpsychiatrie

Redactielid en auteur Psyfar VS (nascholingsvakblad psychofarmaca voor verpleegkundig specialisten) (2015 - Aanwezig)
Prelum | Medische media en nascholing
Privately Held, 11-50, Mediaproductie

Een nieuw nascholingsconcept voor verpleegkundig specialisten, Psyfar vs (www.psyfarvs.nl), dat in mei 2016 is gelanceerd. Psyfar vs bestaat uit een tijdschrift (3x per jaar) met bijbehorende geaccrediteerde e-learning. Samen met een aantal andere VS collega’s vorm ik de redactie. Psyfar vs wordt uitgegeven door Prelum Media (www.prelum.nl).

Ook ben ik co-auteur van 2 artikelen in editie 1:
http://www.psyfarvs.nl/zoeken?trefwoord=Sander+Brouwer

Psyfar vs komt voort uit de constatering dat er onder verpleegkundig specialisten grote behoefte is aan kwalitatief hoogstaande en praktijkgerichte informatie over psychofarmacologie. Het al bestaande nascholingsconcept voor psychiaters, Psyfar, is geaccrediteerd voor verpleegkundig specialisten, maar het concept sluit niet voldoende aan op de wensen en behoeften van verpleegkundig specialisten. Vooral omdat de basis ontbreekt. Vandaar dat het plan is opgevat om een eigen nascholingsformule te ontwikkelen voor verpleegkundig specialisten waarin alle wensen ten aanzien van inhoud, rubricering, niveau kunnen worden verwerkt.

Oprichter en hoofdredacteur Psychiatrie Nederland (PsyNLD): platform en kennisbank voor de ggz (2014 - Aanwezig)
Psychiatrie Nederland

Oprichter en hoofdredacteur van Psychiatrie Nederland, het nieuwe kennis-, nieuws en opinieplatform voor professionals in de ggz. Het internet biedt een onuitputtelijke bron aan informatie. Maar welke informatie is betrouwbaar? PsyNld, het kennis,- nieuws en opinieplatform voor zorgprofessionals in de GGZ, heeft als missie om zorgprofessionals in de GGZ maar ook (direct danwel indirect) haar patiënten voortdurend te voorzien van betrouwbare informatie, kennis en actualiteiten uit de complexe wereld van de psychiatrie. PsyNld streeft er naar de spin in het web te zijn , het platform dat vanuit een ‘strategische’ positie alles probeert te overzien, goed kijkt en luistert, en snel reageert op ontwikkelingen. Dit vanuit de visie dat zorgprofessionals goed hun vak uit kunnen blijven oefenen, maar dat ook de patiënt hier uiteindelijk van profiteert.

Directeur / Eigenaar (2008 - Aanwezig)
DigiHe@lth I(C)T
Self Owned, myself only, Informatietechnologie en services

DigiHe@lth is een ICT bedrijf gevestigd in Benthuizen. DigiHe@lth ICT is totaalleverancier van en groothandel in computers, hardware, randapparatuur en smartphones. Ook bieden wij aanvullende diensten als reparatie en computersupport en beheer op afstand.  Tenslotte verzorgen wij ook cloud-, hosting-, webdesign- en webdevelopment diensten.

Geef jouw reactie!