Onderzoeksresultaten VWS bruikbaar voor verbetering aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Onderzoeksresultaten VWS bruikbaar voor verbetering aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Artsen vinden de KNMG-meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van meerwaarde voor de dagelijkse praktijk. De meldcode geeft duidelijkheid, biedt kaders voor het handelen en verlaagt drempels om in actie te komen. Dit is een van de uitkomsten uit het onderzoek naar de meldcode  van het ministerie van VWS, dat mede op aandringen van artsenorganisaties is uitgevoerd.

Voor het volledige artikel is een login vereist. Er is geen samenvatting beschikbaar. 

Bron: Onderzoeksresultaten VWS bruikbaar voor verbetering aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Share this post

Geef jouw reactie!