SEKSUEEL GEWELD | Virtuele realiteit (fysieke presentie en zelfpresentie) helpt daders hun impulsen te reguleren:

SEKSUEEL GEWELD | Virtuele realiteit (fysieke presentie en zelfpresentie) helpt daders hun impulsen te reguleren:

SEKSUEEL GEWELD | Virtuele realiteit (fysieke presentie en zelfpresentie) helpt daders hun impulsen te reguleren: http://t.co/kU9Z1HHQYs (Bron: Lectoraat_GGZ)

Share this post

Geef jouw reactie!