Project: “Gedragsproblemen door Angst”

Project: “Gedragsproblemen door Angst”

“Gedragsproblemen door Angst”. Een richtlijn voor multidimensionele diagnostiek van angstgerelateerde gedragsproblemen bij mensen met verstandelijke beperkingen: onderzoek naar proces en uitkomsten.

Download beschrijving project

Het InHolland lectoraat GGZ-verpleegkunde legt veel nadruk op kennisontwikkeling. Deze keuze is te verklaren door het feit dat er binnen de GGZ-verpleegkunde grote behoefte bestaat aan kennis die ondersteunend is voor de verpleegkundige praktijkvoering.

Share this post

Geef jouw reactie!