In Nederland worden veel medicijnen voorgeschreven. Deze geven naast een gewenste werking
helaas ook bijwerkingen. Gemiddeld genomen heeft ongeveer 50% van de mensen die medicijnen
voor psychische klachten gebruiken bijwerkingen. Enkele voorbeelden van bijwerkingen zijn;
gewichtstoename, suikerziekte, maag-darmproblemen, bewegingsstoornissen, vermoeidheid,
duizeligheid, gebitsproblemen en seksuele functiestoornissen. Deze bijwerkingen zijn van grote
invloed op de lichamelijke gezondheid en de kwaliteit van leven.
Om die kwaliteit van leven op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en mensen te helpen het nemen
van de medicatie goed vol te houden heeft GGZ centraal een polikliniek bijwerkingen. Daarmee willen
we ook de gezondheidsrisico’s van medicijnen beperken.

Voor wie is de polikliniek bijwerkingen bedoeld?
Psychiatrische patiënten, in een redelijk stabiele fase van hun ziekte, met bijwerkingen van de
medicijnen.

Wat doen we?
Als u in overleg met uw (huis) arts aangemeld bent voor de polikliniek bijwerkingen doen we
onderzoek naar uw gezondheid en de bijwerkingen van de medicatie die u gebruikt
We maken kort op elkaar twee afspraken voor u met de verpleegkundig specialist van de polikliniek.
In de eerste afspraak beginnen we met een korte kennismaking waarna we bespreken welke
bijwerkingen er zijn en welke invloed de bijwerkingen op uw leven hebben. De tweede afspraak is
bedoeld om een goed beeld te krijgen van uw lichamelijke gezondheid en de invloed die de
bijwerkingen daarop hebben. Hierbij kijken we in ieder geval naar uw bloeddruk, pols, lengte, gewicht,
buikomvang en eventuele bewegingsstoornissen. De verpleegkundig specialist zal u vragen bloed te
laten afnemen voor aanvullend onderzoek.
Als het beeld compleet is overlegt de verpleegkundig specialist met de betrokken psychiater om te
komen tot een passend advies rond de behandeling van de bijwerkingen. Het zou kunnen dat de
psychiater u zelf nog wil spreken.
Het onderzoek en het advies krijgt u op papier. Samen met u kijken we naar wat u zou kunnen en
willen doen om uw gezondheid te verbeteren.

Wat zijn de voordelen van de polikliniek bijwerkingen?
Er is tijd is om uitgebreid naar uw klachten rond medicijngebruik te kijken. Hierbij is er aandacht niet
alleen voor de medicijnen (werking en bijwerking) maar kijken we met u mee naar uw levensstijl en
gezondheid. In dit alles staat centraal wat u belangrijk vindt in de werking van een medicijn of
acceptabel aan de bijwerking.

Aanmelding
Uw (huis)arts kan u aanmelden bij de polikliniek bijwerkingen. Als u in behandeling bent bij GGZ
centraal dan houd u uw eigen behandelaar. De polikliniek is een aanvulling op die behandeling.

Externe aanmeldingen
Deze zijn tot nu toe alleen mogelijk in Flevoland. Om een patiënt te kunnen uitnodigen is een
verwijsbrief nodig. Ook is het handig een overzicht te hebben van de tot nu toe gebruikte
psychofarmaca en een volledig overzicht van de huidige medicatie. U kunt de verwijsbrief en
aanvullende informatie sturen naar GGz Centraal de Meregaard T.a.v. M. de Ruijter / polikliniek
bijwerkingen Postbus 1589 1300 BN Almere.

Meer informatie?

polikliniekbijwerkingen@ggzcentraal.nl

Aanvullende informatie en folders

Kosten
Behandeling bij GGz Centraal wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet (ZvW).
Voor iedere verzekerde in Nederland geldt een verplicht eigen risico. De hoogte van het eigen risico
wordt jaarlijks vastgesteld en kunt u nalezen in uw zorgverzekeringspolis. Dit geldt zowel voor
geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg. 

Met toestemming gepubliceerd door Mariëlle de Ruijter en Lianne Tammenga van GGZ Centraal, poli bijwerkingen.

Over de auteur

Sander Brouwer

Geef jouw reactie!