Effective lifestyle interventions to improve type II diabetes self-management for those with schizophrenia or schizoaffective disorder

Effective lifestyle interventions to improve type II diabetes self-management for those with schizophrenia or schizoaffective disorder

Patiënten met schizofrenie of een schizo-affectieve stoornis hebben een verhoogde kans op diverse somatische ziektes, zoals cardiovasculaire aandoeningen, virale ziektes, diabetes, respiratoire aandoeningen en seksuele stoornissen. Deze ziektes dragen ertoe bij dat de levensverwachting van deze patiëntengroep naar schatting 20 jaar lager ligt dan die van de normale bevolking. Verschillende factoren dragen bij aan deze hoge morbiditeit en mortaliteit, waaronder genetische kwetsbaarheid, de ongezonde leefstijl van deze patiënten en de bijwerkingen van de anti psychotische medicatie.

Lees artikel

Share this post

Geef jouw reactie!