Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft een presentatie gemaakt over de veranderingen rond de Wet langdurige zorg (Wlz).

De presentatie is bedoeld voor gemeenten en geeft aan welke veranderingen er zijn rond indicatiestelling door de beëindiging van de AWBZ en de komst van de Wlz.

Download PDF

Over de auteur

Sander Brouwer

Geef jouw reactie!