‘De separeer is het meest angstige wat ik ooit heb meegemaakt’

In de afgelopen jaren is met 24 GGz-instellingen een nieuwe manier van crisisopname ontwikkeld, genaamd High & Intensive Care (HIC). De film toont vanuit verschillende perspectieven dat separeren in de geestelijke gezondheidszorg niet meer hoeft. De film is vanuit Stichting HIC, samen met cliënten, familie, ervaringsdeskundigen en professionals tot stand gekomen en laat vanuit verschillende […]

Read More

Film over crisiskaart: ‘Als de last te zwaar wordt’

‘Als de last te zwaar wordt’ is de titel van een film over de crisiskaart, gemaakt door Wim Kannekens in opdracht van het Landelijk Crisiskaart Informatie en Ondersteuningspunt (LCIO), met financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. In de film vertellen crisiskaarthouders over hun ervaringen met de crisiskaart. Ook komen cliënten aan het woord die vertellen […]

Lees verder

TED-talk over online hulpverlening

In het kader van de preventie en behandeling van geestesziekten  ontwikkelt, onderzoekt en implementeert Katharina Martin samen met een team van experts technisch innovatieve interventies die wetenschappelijk verantwoord, relevant en zinvol zijn voor eindgebruikers. Katherina Martin Abello is de directeur van het Centrum voor Innovatie bij het Trimbos Instituut in de stad Utrecht. Ze is […]

Lees verder

VIDEO-discussie: Interventies die sociaal functioneren bij schizofrenie verbeteren

Welke vroege sociale interventies kunnen bijdragen om de resultaten bij schizofrenie te verbeteren? Wat is het belang van stabiele medicatie richtlijnen en psycho-educatie voor familieleden?  Leer meer over de antwoorden op deze vragen in de videodiscussie tussen Dr. S. Charles Schulz, hoofd van de afdeling psychiatrie aan de Universiteit van Minnesota, Minneapolis, en zijn collega […]

Lees verder

Stappenplan tegen psychiatrische en somatische comorbiteit

Hoe voorkom je dat ggz-patiënten door het slikken van antipsychotica en andere medicatie ernstige lichamelijke problemen ontwikkelen, zoals diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten? Bij de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem zette Reinier van Arkel in 2011 onder meer een breed samengestelde ‘werkgroep somatische en psychiatrische comorbiditeit’ op. Deze werkgroep ontwikkelde een stappenplan, dat teams van verschillende […]

Lees verder

De rol van veilige strijd bij het ontstaan en het herstel van een psychose

Enkele uren in een donkere geluiddichte kamer zijn voldoende om bij volstrekt normale proefpersonen hallucinaties op te wekken. Het compleet buitengesloten zijn van de wereld blijkt echter ook aantrekkelijke kanten te hebben: sommige proefpersonen krijgen heldere gedachten en worden er rustig van. Is dat de reden waarom mensen die vatbaar zijn voor psychose geregeld de […]

Lees verder

Kleine geschiedenis van de psychiatrie (animatie)

Hoe er vandaag de dag naar mensen met een psychische of psychiatrische beperking wordt gekeken, is niet uit de lucht komen vallen. Deze animatie legt in 3 minuten de geschiedenis van de psychiatrie uit. Van de oermensen in de grotten tot de huidige stand van zaken. Sauerkraut LWC heeft de animatie in opdracht van Stichting Gek […]

Lees verder

Opvang Verwarde Personen

Deze reportage is gemaakt in opdracht van Palier en de Politie Den Haag. De film werd getoond tijdens een congres dat werd georganiseerd door Palier (GGZ instelling). Opvang Verwarde Personen (OVP) is een samenwerkingsverband tussen Palier, de Politie, het Openbaar Ministerie en de Gemeente Den Haag. De ketenpartners leggen in deze film uit wat OVP […]

Lees verder

Stappenplan tegen psychiatrische en somatische comorbiditeit

Hoe voorkom je dat ggz-patiënten door het slikken van antipsychotica en andere medicatie ernstige lichamelijke problemen ontwikkelen, zoals diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten? Bij de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem zette Reinier van Arkel vorig jaar onder meer een breed samengestelde ‘werkgroep somatische en psychiatrische comorbiditeit’ op. Deze werkgroep ontwikkelde een stappenplan, dat teams van […]

Lees verder