Kindermishandeling is van alledag en komt ook in Nederland voor

Jaarlijks vinden er circa 190.000 incidenten van kindermishandeling plaats in Nederland. Ten minste 30-40 kinderen laten hierbij het leven. En dan hebben we het hier alleen maar over het aantal geregistreerde incidenten. Zou bijvoorbeeld het kind dat recent werd mishandeld niet door de ouders zijn aangemeld bij de hulpdiensten én eerder van het balkon zijn gehaald, dan was hij nooit bekend geweest.

Lees verder

Steeds meer TV-soaps met levensechte rollen en psychische problemen

Soaps waarin een man of vrouw met psychische problemen een (hoofd)rol vervult zijn zo onderhand niet meer op één hand te tellen. Althans in de VS en het Verenigd Koninkrijk. De tijden waarin rollen vooral inspeelden op ‘geweld, agressie, afwijking en onbehandelbaarheid van ziekten) lijken internationaal gezien voorbij. In Nederland wil het echter nog niet lukken met ‘positieve’ hoofdrollen van mannen of vrouwen, die worstelen met hun mentale conditie. Terwijl toch één op de vier mensen dat blijkt te doen.

Lees verder

‘Psychiaters laten kansrijke innovaties te lang liggen’

Er wordt door economen en bestuurders veel gesproken over innovaties in de GGZ. Psychiaters zelf durven nog nauwelijks nieuwe wegen buiten farmacotherapie te bewandelen. Patiënt en overheid betalen daarvoor de prijs. Martijn van Winkelhof en Remko Kuipers pleiten voor modernisering van medische richtlijnen in de GGZ, desnoods onder druk van de minister van VWS.

Lees verder

Groei aantal ‘verwarde personen’ is dubbelhartige ggz, zorgverzekeraars en overheid aan te rekenen

Het is VWS, ZN en GGZ Nederland aan te rekenen dat de discussie nu over ‘verwarde personen’ gaat. Terwijl het ook over opvang en ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen had kunnen gaan. Dat zegt journalist Piet-Hein Peeters in een opiniestuk op Sociale Vraagstukken. Het aantal ‘verwarde personen’ stijgt snel, zo constateert het ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’ in een rapport. De frustrerende rol van zorgverzekeraars en de dubbelhartige ggz blijven te veel buiten schot, aldus Peeters.

Lees verder

Tegenspraak en tegenmacht in de psychische zorg

De psychische gezondheidszorg heeft de laatste jaren flinke klappen gehad. Ook was de kritiek in de media niet mals. Er gaat heel veel geld naar deze sector en dan mag je je erover verbazen dat progressie in de resultaten tegenvalt. Dat vinden we zelf ook. We zien althans nauwelijks doorbraken. We hebben blijkbaar geen enkel zelfvertrouwen, we vertrouwen onze kinderen niet eens toe aan onszelf. Zijn wij dan wél gekwalificeerd om een nieuwe toekomst te ontwerpen? Dat stelt Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden en senior onderzoeker GGZ inGeest/VUmc in Amsterdam, in zijn column op Discura.

Lees verder

Open brief aan de leden van de bestuursraad van het ministerie van VWS inzake (systeem)crisis in de psychiatrie

Onlangs is in De Volkskrant een reeks concrete voorstellen gedaan (zie dit artikel), om de (systeem)crisis in de psychiatrie te verhelpen. Het gaat vooral om ongezonde banden met de farmaceutische industrie, met alle medische schade (voor de patiënt) en financiële schade (voor u) als gevolg. De beroepsgroep (bestuur NVvP) heeft nog niet gereageerd. Wij menen dat u, als systeemverantwoordelijk departement, de regie in dit geval naar u toe mag trekken, vooral omdat dit in uw eigen belang is.

Lees verder

‘Alleen onderzoek kan psychisch leed terugdringen’

Vrijwel iedereen krijgt te maken met psychische aandoeningen; zelf, of in zijn naaste omgeving. Deze aandoeningen komen veel voor, veroorzaken veel persoonlijk leed en gaan gepaard met hoge kosten voor de samenleving. Dit zijn niet alleen kosten voor behandeling, maar ook kosten als gevolg van ziekteverzuim, gemiste carrièrekansen en zorgverlof van partners en familieleden. Voor […]

Lees verder

Het verpleegkundig succes

Vooral op het niveau van werkvloeren en wijken worden verpleegkundigen omarmd als onmisbare schakel in het zorgproces. Op het bestuurlijke niveau hebben verpleegkundigen van oudsher meer moeite zich te laten gelden. Verpleegkundige bestuurders zijn in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, geen vanzelfsprekendheid. Zij zijn jaren geleden vervangen door algemeen directeuren. Wat niet iedereen […]

Lees verder