Nog altijd discussie: wat zijn nou precies verwarde personen? Kijk naar de definitie!

Vorig jaar schreef Psychiatrie Nederland al over de discussie omtrent de term ‘verwarde personen’. Helaas bestaat de discussie nog steeds. Het is volgens deskundigen een containerbegrip voor dementen, verslaafden, verstandelijk beperkten en mensen die door het lint gaan na een hevige tegenslag in hun leven. “Je scheert heel veel mensen over één kam”, zegt onderzoeker Bauke Koekkoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hij stelde in januari voor om de term af te schaffen. Echter als je kijkt naar de definitie van de term, dan het toch aardig.

Lees verder

Kan zelfsturing managers en regeltjes vervangen? Het korte antwoord: nee! 

Volledige zelfsturing kun je eigenlijk alleen maar invoeren wanneer er geen enkele noodzaak tot afstemming is. Kortom: als je géén collega’s en géén klanten hebt. Als je geen rekening hoeft te houden met andere mensen en andere belangen dan alleen die van jezelf. En dat betekent meestal dat je eigenlijk niets te doen hebt. Dat zegt Ben Tiggelaar, gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij schrijft elke week over management en leiderschap.

Lees verder

Te gek voor woorden: De fantasie om over zo veel mogelijk moslims te rijden

Op Facebook verscheen een wel heel bizarre vraag: “U wilt hier met uw vrachtwagen doorheen, mag dat?”. De vraag stond bij een foto van een grote groep moslims die op dat moment massaal aan een gebed deelnemen. Alhoewel deze retorische vraag alleen al weerzinwekkend is, zijn de reacties nog veel erger en geven de toenemende haat tegenover moslims goed weer. Maar iedereen met gezond verstand (en ja, daar behoren ook mensen met psychische aandoeningen bij) weet dat juist dit de soort mensen zijn die eigenlijk gewoon niet bij hun volle verstand zijn. Maar waarom gedragen mensen zich zo? Wie het weet mag het zeggen…

Lees verder

Een depressie hebben is hártstikke in en hip!

Een depressie is wel helemaal in en hip hè? Ik weet even niks te zeggen. Ik heb een depressie gehad, en voelde me álles behalve ‘in’ of ‘hip’. Waar het idee vandaan komt, vraag ik. ‘Nou ja, dat Depressiegala op televisie en bekende Nederlanders die ‘uit de kast komen’ door te vertellen over hun depressie. Je hoort er ineens zóveel over.’

Lees verder

Directeur Arkin: “ggz cliënt moet een keuze kunnen maken die bij hem past”

Jeroen Muller, voorzitter van de raad van bestuur van Arkin, gelooft heilig in een keuze-website waar cliënten per regio belangrijke informatie kunnen vinden over individuele behandelaars. Over bijvoorbeeld hun kennis en expertise, effectiviteit van hun behandeling en bejegening. ‘We moeten binnen de GGZ transparanter worden, cliënten moeten hun eigen behandelaar kunnen kiezen en zich daar vertrouwd bij voelen. Dit zei hij in een interview eind 2016 op platform Discura.

Lees verder

Column van Lector Jaap van der Stel: ‘Vertrouwen in psychische zorg?’

Jaap van der Stel, lector van het Lectoraat GGZ van hogeschool Leiden, denkt niet dat hij er ver naast zit als hij stelt in zijn column op platform Discura dat in Nederland in en om de (psychische) gezondheidszorg het vertrouwen laag is. Overheid en zorgverzekeraars geven blijk van structureel wantrouwen jegens instellingen en beroepsbeoefenaren en omgekeerd geldt hetzelfde. Burgers mopperen wat af, zelfs als ze geen of weinig patiëntervaringen hebben. En ook zorgverleners onderling nemen elkaar voortdurend de maat omdat ze het ‘gevoel’ hebben dat … En last but not least denken veel bestuurders en managers ook dat ze hun medewerkers maar matig kunnen vertrouwen. Het gevolg van dit alles is een permanente stroom aan nieuwe registratiemethoden, richtlijnen, protocollen, visitaties, accreditaties en wat al niet om het handelen van anderen te kunnen beoordelen en zo mogelijk ‘aan te sturen’.

Lees verder

Pesten is kindermishandeling: OVER DAT ZOGENAAMD ONSCHULDIGE GEDRAG DAT PESTEN HEET

Pesten is niet min of meer gelijk aan kindermishandeling, pesten ís kindermishandeling, zo stelt Rob Gommans van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in een
betoog. Pesten vertoont grote overeenkomsten met kindermishandeling.
Zo komen de hoofdkenmerken van pesten, namelijk de agressie gericht op een ander, het systematische en langdurige karakter en de machtsongelijkheid tussen pester en gepeste, grotendeels overeen met de definitie van kindermishandeling.

Lees verder