Nog altijd discussie: wat zijn nou precies verwarde personen? Kijk naar de definitie!

Vorig jaar schreef Psychiatrie Nederland al over de discussie omtrent de term ‘verwarde personen’. Helaas bestaat de discussie nog steeds. Het is volgens deskundigen een containerbegrip voor dementen, verslaafden, verstandelijk beperkten en mensen die door het lint gaan na een hevige tegenslag in hun leven. “Je scheert heel veel mensen over één kam”, zegt onderzoeker Bauke Koekkoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hij stelde in januari voor om de term af te schaffen. Echter als je kijkt naar de definitie van de term, dan het toch aardig.

Lees verder

‘In de ban van de psychiatrie’: een historisch stukje meesterwerk

Psychiatrie als onderwerp voor een thesis lijkt eerder vanzelfsprekend voor een studente psychologie, pedagogie of sociologie. De omgang met geesteszieken lijkt weinig relevant voor een historica in wording. Toch wilde Annelies De Samblanx (historica) de uitdaging aangaan. Een van de voordelen van een historica wiens interessesfeer in de moderne en hedendaagse geschiedenis ligt, is dat deze periode interdisciplinair kan worden opgevat en geanalyseerd. Annelies De Samblanx beschouwde haar capaciteiten als historica in dit onderzoek niet als een tekort maar als een meerwaarde. Met haar historisch-kritische blik hoopt zij iets toe te voegen aan dit delicate doch interessante onderwerp.

Lees verder

Nieuw standaardwerk over destigmatisering

Professor Jaap van Weeghel presenteerde donderdag het ‘Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen’. Het eerste handboek met theorie, praktijk en verdieping rond publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening is hiermee een feit. Ook internationaal gezien is het een unieke gebeurtenis. Speciaal geschreven voor wie met kans op effect grip wil krijgen en wat wil […]

Lees verder

Psychiatrische aandoeningen, stigmatisering én de invloed van media

Een psychische aandoening treft bijna de helft (om precies te zijn 42,7%) van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Er rust nog een groot taboe op psychische aandoeningen als borderline, depressie, een angststoornis, autisme. Ook bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Sterker nog, er is sprake van een fenomeen dat nog nadeliger is dan de klachten zelf: stigmatisering. Mensen met een psychische ziekte, hebben er dus eigenlijk een tweede ziekte bij. Stigmatisering is ‘zo oud als de wereld’, maar wordt internationaal de laatste jaren steeds meer als ernstig knelpunt ervaren (de Goei, Plooy & Weeghel, 2006).

Lees verder

Film en stigma: Weer een aanrader in de bioscoop

En weer draait in de bioscoop een film over psychische problemen en hoe daar mee om te gaan. De film X+Y gaat over Nathan, een hoogbegaafde jongen met symptomen in het autistisch spectrum, zijn moeder, zijn leraar en zijn teamgenoten. En dat alles tegen de achtergrond van een Britse ploeg, die oefent voor deelname aan […]

Lees verder

Zelf meewerken aan beeldvorming in de media

In Australië heeft SANE (ggz fonds) genoeg van de manier waarop mensen met psychische gezondheidsproblemen gewoonlijk in beeld gebracht worden. Via Internet kunnen cliënten, hulpverleners en bestuurders zelf meewerken aan betere beelden. Door een enquête in te vullen kunnen ze zelf aangeven aan welke beelden zij voorrang geven. Eerder startte Time to change in England […]

Lees verder

“Een psychisch probleem? Kom uit de kast”

Patrick Corrigan weet goed waar het etiket van psychiatrische patiënt voor staat. Omdat hij het zelf draagt. Maar ook omdat hij er al vijftien jaar onderzoek naar doet. In het Belgische dagblad De Morgen vertelt hij zijn verhaal aan Femke van Garderen en geeft hij zijn visie over wat werkt in de stigmabestrijding. Lees volledige […]

Lees verder

Stigma doorbrekend festival – Psychische stoornissen

Op vrijdag 19 juni komen tussen zonsondergang en zonsopgang in het Kruithuis in Den Bosch een diversiteit aan artiesten, theatermakers, performers, podiumkunstenaars en kunstenaars voorbij. Deze nacht is er een die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Het is een nacht waarin waanzin en depressie wordt belicht in relatie met kunst en cultuur. De lijst […]

Lees verder