Het einde van schizofrenie in Nederland? Nog even niet

Van Os en Boevink (2015) beschreven een aantal redenen om de naam ‘schizofrenie’ af te schaffen: er kleeft teveel stigma aan, epidemiologisch onderzoek laat zien dat maar een minderheid van de mensen die een psychose krijgen schizofrenie heeft, de diagnose levert ongegrond pessi- misme op, en wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van schizofrenie als hersenziekte […]

Lees verder

Waar zit de verbinding? Inleiding KNAW deel 4

De Schizophrenia Commision concludeerde dat psychosezorg in Engeland compleet disfunctioneel is en spreken van sociale onrechtvaardigheid. De zorg in Nederland is denk ik niet veel beter. Vandaar ook ons artikel in de NRC.Wat hebben we gedaan? We hebben een website opgericht, die is gericht op juist eigen regie en aanpassing volgens de definitie van positieve gezondheid. Mensen […]

Lees verder