GGzE opent Virtual Reality Hub

Op 27 september 2017 wordt de VR Hub van de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) geopend. Hiermee anticipeert GGzE op de ontwikkeling van Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). Die nieuwe mediatechnieken zullen naar verwachting een grote invloed hebben op de samenleving en dus ook op de gezondheidszorg. Tijdens de opening van deze fysieke locatie is er tijd om zelf VR animaties en 360 graden video’s te ervaren, die nu al in de GGz worden gebruikt.

Lees verder

Veel mensen vallen terug in angststoornis

Als mensen met angststoornissen na herstel van hun angststoornis proberen te stoppen met antidepressiva hebben ze een hoge kans op terugkeer van klachten, ook als ze daar cognitief-gedragstherapeutische begeleiding bij krijgen. Dit zijn de resultaten van een onderzoek van Willemijn Scholten, psychotherapeut en onderzoeker bij GGZ inGeest en de afdeling psychiatrie van VUmc. Zij promoveert op vrijdag 29 september bij VUmc.

Lees verder

Reactie GGZ Nederland op Prinsjesdag 2017

Een aandachtspunt is de zorgelijke situatie op de arbeidsmarkt binnen de ggz-sector. Niet alleen is er een groot tekort aan psychiaters en bijvoorbeeld gz-psychologen, dit tekort dreigt ook voor de verpleegkundigen in de ggz. De ggz wil een aantrekkelijke sector zijn om in te werken. Het is hiervoor nodig dat het kabinet bijdraagt dat er in vertrouwen gewerkt kan worden. Zonder overbodige regels, zodat we kunnen blijven investeren in hoog specialistische ggz die een impuls geeft aan de kwaliteit van de totale sector.

Lees verder

Veel psychiatrische patiënten hebben ook fysieke aandoening

70 procent van de psychiatrische patiënten heeft ook lichamelijke aandoeningen en 30 procent van de patiënten met een lichamelijke aandoening heeft ook psychiatrische problemen. Dat constateerde Wiepke Cahn, hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen (UMC Utrecht Hersencentrum), in haar oratie deze week.

Lees verder

Psycholance Drenthe in eerste maand bijna dagelijks uitgerukt

De psycholance is een omgebouwde ambulance zonder zwaailichten en met een aangepaste, rustigere omgeving, speciaal ingericht om verwarde personen in een noodsituatie op te vangen en naar een hulplocatie te brengen. Sinds 14 augustus rijdt de psycholance door Drenthe. “We hebben in principe elke dag een rit gehad, op twee dagen na. En we zitten nog niet aan onze taks”, zegt directeur operations bij UMCG Ambulancezorg Marieke Schnoing.

Lees verder

Relatie tussen slaapproblemen en ADHD

Veel persbelangstelling voor uitspraak dat ‘ADHD en slaapproblemen verweven zijn’.
Sandra Kooij, psychiater/onderzoeker bij PsyQ en VUMc, en specialist op het gebied van ADHD, deed op een internationaal congres deze uitspraak gebaseerd op resultaten uit een vragenlijst. Ze pleit voor meer onderzoek.

Lees verder

Premiestijging leidt niet tot dynamiek op zorgmarkt

“De consument is aan zet,” aldus vergelijkingswebsite Pricewise. “Iedereen kan op zoek naar een beter passende en goedkopere zorgverzekering. Onder druk van de overstappende en kritische consument worden zorgverleners en zorgverzekeraars gedwongen om efficiënter te werken. Komt er daardoor eindelijk meer dynamiek op de zorgmarkt, dan zal dat een positief effect hebben op de prijs en kwaliteit van de zorg.”

Lees verder