Maatschappelijk herstel vraagt brede aanpak

Om herstel te bevorderen, is een brede herstelbenadering nodig, aldus prof.dr. Stynke Castelein. Oftewel: er moet aandacht zijn voor symptomatisch, maatschappelijk én persoonlijk herstel. Want alleen als je al die terreinen tegelijk aanpakt, kun je écht verschil maken in het leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Lees verder

The Journey-Verslaving app

Door een verslaving kun je vastlopen in het dagelijks leven. De app The Journey-Verslaving geeft een route zodat iemand leert weer zijn eigen veerkracht terug te vinden of te vergroten. Die route geeft de app-gebruiker inzicht in hoe hij zich voelt, welke alledaagse situaties voor spanning zorgen en hoe om te gaan met spanningen. De app-gebruiker kan zelf dingen toevoegen aan die route om de eigen gemoedstoestand te verbeteren. Deze app vergroot de zelfredzaamheid. Brijder is de eerste instelling die het gebruik bij cliënten gaat stimuleren. 

Lees verder

‘Buikpijn van personeelstekort in de zorg’

‘De tevredenheid van werken in de zorg neemt af en de werkdruk neemt toe’, aldus Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, komt VWS met een imagocampagne. ‘Dit is een mooie tijd voor goed werkgeverschap als het gaat om het behoud van personeel en het enthousiasmeren van zorgambassadeurs’, aldus minister De Jonge.

Lees verder

Kwaliteit van vacatures in de zorg is zorgwekkend slecht 

De kwaliteit van de vacatures in de zorg is zorgwekkend slecht en structureel onder het Nederlands gemiddelde. De oorzaken van de tekorten in de zorg worden vooral gezocht in het absolute tekort aan mensen, terwijl de bewijzen zich opstapelen dat de kwalitatieve mismatch misschien nog wel groter is, zoals verkeerd werven, slechte teksten, geen interne […]

Lees verder

The Madness of King Donald

Het is politiek incorrect om je af te vragen of Donald Trump wel helemaal lekker in zijn hoofd is. Maar in de VS is het een discussie onder psychiaters. En hun conclusie is volgens Charles Groenhuijsen niet fijn voor Trump: “Destructief gedrag”.

Lees verder

Symposium Psychose; Niet-zo-zeldzame oorzaken van Psychose

Bij 5-10% van de psychosepatiënten is er mogelijk sprake van een niet-psychiatrische oorzaak. Stofwisselingsziekten of immunologische aandoeningen kunnen hierbij een oorzakelijke rol spelen. Weliswaar relatief zeldzaam, maar deze oorzaken komen wel degelijk voor. Toch wordt er in de psychiatrie nauwelijks gescreend op de aanwezigheid van een niet-psychiatrische oorzaak, wanneer een psychose bij één van onze patiënten manifesteert. Hoe kunnen we dit met elkaar verbeteren? Tijdens het allereerste symposium Psychose is in het bijzonder aandacht voor nieuwe inzichten in de niet-psychiatrische oorzaken van psychose, waaronder diens specifieke kenmerken en de diagnostiek hiervan. Kortom, een primeur boordevol begeerde kennis over differentiaaldiagnostiek van psychose en schizofrenie.

Lees verder

Ggz start dialoog over veiligheid en werkdruk

O&O-fonds GGZ stelt dat het aanpakken van veiligheid en werkdruk begint bij het organiseren van een veilige dialoog erover. Daarom kunnen 12 ggz-instellingen vanaf januari 2018 ondersteuning ontvangen bij het gestructureerd invoeren van een continue dialoog in alle lagen van de organisatie. De ondersteuning bestaat uit het bekostigen van peilingen onder medewerkers, het trainen van teamcoaches en de inzet van externe begeleiders in het op maat doorvoeren van de bewezen methode ‘Aanpak Organisatieklimaat’.

Lees verder

HSK groep ontvangt award voor meest gewaardeerde GGZ instelling

HSK heeft uit handen van de KIBG (Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ) het ‘Gouden Randje’ ontvangen. Deze award wordt uitgereikt aan de GGZ-aanbieders die ‘bovengemiddeld positief worden beoordeeld’ en zich ‘bovengemiddeld inspannen om ervaringen van hun cliënten te verzamelen en deze te benutten ter verbetering van het zorgproces’.

Lees verder