Monitoren van complicaties bij antipsychoticagebruik

Gebruik van antipsychotica brengt een verhoogd risico op somatische complicaties met zich mee. Verpleegkundigen kunnen een rol spelen bij de screening en monitoring daarvan. Met dit doel werd een meetinstrument ontwikkeld: de Verpleegkundige Monitoring bij Gebruik van Antipsychotica (VMGA). Download artikel

Lees verder

Toetsingskader IGZ Somatische comorbiditeit

De IGZ toetst vanaf 2014 of ggz- instellingen voldoen aan de volgende 6 bouwstenen: Beleid, Somatische screening, Voorlichting, Leefstijlbegeleiding, Dossiers, Scholing. Indien nodig treedt de inspectie handhavend op. Ggz-instellingen hebben hierover in oktober 2012 een brief ontvangen waarin de inhoud van de bouwstenen staat beschreven. Download

Lees verder

Richtlijnen voor somatische screening – GGNet

Somatische screening was in 2010 speerpunt binnen het programma psychose. Naast de screening van patienten die antipsychotica gebruiken wordt ook de somatische screening en behandeling in brede zin verder opgepakt binnen GGNet. GGNet heeft een algemene richtlijn voor somatische screening (Deze richtlijn geeft aanwijzingen voor de preventie en behandeling van lichamelijke stoornissen die samenhangen met […]

Lees verder

Uitleg over 270 verschillende laboratoriumtesten

α α-1-antitrypsine – alfa-1-AT, AAT, A1AT β β2-microglobuline – B2M, beta-2-microglobuline 1 13C-Ureumademtest – Ademtest, H. pylori test 5 5-HIAA – 5-hydroxyindolazijnzuur, HIAA, serotonine metaboliet A ACE – Angiotensine Converting Enzyme ACT – activated clotting time ACTH – corticotropine AFP – alfa-foetoproteïne ALAT – alanine aminotransferase Albumine – ALB Alcohol – ethanol, C2H5OH, ethylalcohol Aldosteron […]

Lees verder

Bloedbeeld: Hb, HT, leucocyten, leuko diff en trombocyten

Wil je als verpleegkundige, verpleegkundig specialist meer weten over Hb, HT, leucocyten, leuko diff en trombocyten? Download dan de informatiesheet (18 pagina’s) ‘Bloedbeeld: Hb, HT, leucocyten, leuko diff en trombocyten’. Bloedbeeld: Hb, HT, leucocyten, leuko diff en trombocyten

Lees verder