Screening poli bijwerkingen incl. handleiding 2014

Hier kun je het volledige screeningspakket van de polikliniek bijwerkingen van GGZ Centraal downloaden. Screening poli bijwerkingen incl. handleiding 2014 Met toestemming gepubliceerd door Mariëlle de Ruijter en Lianne Tammenga van GGZ Centraal, poli bijwerkingen.

Lees verder

Somatische mini-Screen

De Somatische mini-Screen is een korte screening lijst en is bedoeld om een beeld te krijgen van de lichamelijke gezondheid, leefstijl en eventuele bijwerkingen van de medicatie van een cliënt. De resultaten kunnen helpend zijn in het vormgeven van de behandeling. Doel: Verbeteren van: •Somatische zorg in de GGz •Behandeling van bijwerkingen psychofarmaca Voordelen: •Kort en gestandaardiseerd […]

Lees verder

Meetinstrumenten voor in kaart brengen van bijwerkingen van antipsychotica

Deze pagina geeft een overzicht van de meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van bijwerkingen van antipsychotica.   Meetinstrumenten algemeen UKU Side Effects Rating Scale, UKU Liverpool University Neuroleptic Side-Effect Rating Scale, LUNSERS Drug Attitude Inventory, DAI-10 Lichamelijke Klachten Vragenlijst, LKV Mini-Screen Meer informatie over deze algemene instrumenten, handleidingen en relevante artikelen. Meetinstrumenten […]

Lees verder

De (h)erkenning van extrapiramidale bijwerkingen

De (h)erkenning van extrapiramidale bijwerkingen. Een video van het Psychofarmaca Expert Platform. Het Psychofarmaca Expert Platform (PEP) is een platform voor professionals om kennis over de effectiviteit en de bijwerkingen van psychofarmaca te vergroten. PEP stelt zich tot doel de meest actuele kennis hierover te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Op het ogenblik is […]

Lees verder

Seksuele bijwerkingen van antipsychotica

Seksuele bijwerkingen komen frequent voor bij het gebruik van antipsychotica. Patiënten vinden seksueel functioneren een belangrijk onderwerp, maar zowel patiënten als behandelaren zijn vaak terughoudend om het onderwerp ter sprake te brengen. Dit leidt tot een onderschatting van hoe vaak seksuele problemen voorkomen en hoe ernstig deze kunnen zijn. Seksuele bijwerkingen zijn geassocieerd met een verminderde […]

Lees verder

Metabool syndroom in de ggz: diagnostiek, oorzaken, gevolgen en behandeling

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak bij ernstige psychiatrische stoornissen zoals depressie, schizofrenie en bipolaire stoornis. Het metabool syndroom is een combinatie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (obesitas, hoge bloeddruk, en verstoorde vet- en suikerwaarden in het bloed). Daarmee kan het metabool syndroom gebruikt worden om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg te identificeren die […]

Lees verder

Vitaminetekort en de vergeten ziektebeelden

In het ziekenhuis worden regelmatig mensen, vooral ouderen, opgenomen met ziektebeelden en comorbiditeitsproblemen die te maken hebben met vitaminedeficiënties. In dit artikel worden de ‘vergeten’ ziektebeelden op een rij gezet. Lees artikel op GGZ Nurse Academy (abonnement vereist)

Lees verder

Stappenplan tegen psychiatrische en somatische comorbiteit

Hoe voorkom je dat ggz-patiënten door het slikken van antipsychotica en andere medicatie ernstige lichamelijke problemen ontwikkelen, zoals diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten? Bij de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem zette Reinier van Arkel in 2011 onder meer een breed samengestelde ‘werkgroep somatische en psychiatrische comorbiditeit’ op. Deze werkgroep ontwikkelde een stappenplan, dat teams van verschillende […]

Lees verder

Gevalsbeschrijving: Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten

Bij drie patiënten werden psychiatrische klachten onjuist geïnterpreteerd en werd somatische diagnostiek onvolledig verricht. Een deel van de psychiatrische symptomen in de geestelijke gezondheidszorg, zoals angst, verwardheid en zelfs suïcidaliteit, wordt veroorzaakt door een onderliggende somatische oorzaak. In de meeste gevallen wordt hieraan, vooral bij patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis, nog onvoldoende aandacht besteed. De […]

Lees verder