Somatiek in de ambulante psychiatrie: de toegevoegde waarde van een standaard lichamelijk onderzoek tijdens de ambulante intake

Bij psychiatrische patiënten wordt frequent ernstige somatische problematiek gevonden, zoals diabetes mellitus en cardiovasculaire ziekten. Onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk tot de klinische populatie, maar ook in de ambulante populatie is deze samenhang aangetoond. Voor deze laatste groep bestaat in Nederland nog geen richtlijn voor een standaard somatische screening. De conclusie van een pilotstudie onder ambulante […]

Lees verder

Mind The Body

Dit voorjaar verschenen er nieuwe richtlijnen over somatische screening en leefstijl voor mensen met ernstige psychische aandoeningen: de Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening en de Multidisciplinaire richtlijn Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening. De tekst in dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op de inhoud van […]

Lees verder

Welke invloed hebben antidepressiva en antipsychotica op de slaap?

Vele psychische aandoeningen worden geassocieerd met een gebrek aan slaap. Met name patiënten met een affectieve stoornis of psychose melden vaak slaapproblemen. De geneesmiddelen voor de behandeling van deze aandoeningen zoals antidepressiva en antipsychotica hebben gedeeltelijk slaapverwekkende effecten die ook kunnen worden gebruikt voor slapeloosheid bij mensen zonder psychiatrische diagnose. Lees volledige artikel (Duits) Bron: […]

Lees verder

De a-typische effecten van Olanzapine op gewichtsregulatie: en de mogelijke blokkade hiervan door Topiramaat

De a-typische effecten van Olanzapine op gewichtsregulatie. Olanzapine (OLZ) is een a-typisch antipsychoticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van schizofrenie. OLZ heeft echter ook bijwerkingen: het leidt tot gewichtstoename en het vergroot de kans op het ontwikkelen van diabetes. Uit het onderzoek in dit proefschrift blijkt dat er grote individuele verschillen zijn in de […]

Lees verder

Somatische zorg bij de patiënt met een psychiatrische aandoening door de huisarts: pijn en pijnbehandeling

Patiënten met psychiatrische aandoeningen hebben een verhoogd risico op comorbide somatische aandoeningen en een verhoogde mortaliteit. Een studie uit Vlaanderen bevestigt de aanzienlijke comorbiditeit tussen psychiatrische aandoeningen en chronische pijnproblemen in Vlaanderen en het belangrijke gebruik van analgetica en benzodiazepines. Deze literatuur- en veldstudie licht het verband uit tussen psychiatrische aandoeningen en pijnproblemen. Er wordt […]

Lees verder

Diabetes mellitus bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) hebben vaker overgewicht, verhoogde bloedsuikers, en diabetes mellitus dan de algemene bevolking. Voor een goede diabetesregulatie zijn begrip van de aandoening en leefstijlaanpassing essentieel. En juist deze aspecten vormen een flinke hindernis voor EPA-patiënten. Immers – inherent aan hun psychische aandoening – hebben zij problemen met overzicht houden en […]

Lees verder

Promotie-onderzoek Heshu Abdullah-Koolmees: Continuïteit gebruik geneesmiddelen kan beter

Heshu Abdullah-Koolmees heeft promotie-onderzoek gedaan naar de farmaceutische zorg voor psychiatrische patiënten. Het promotietraject is uitgevoerd als samenwerking tussen de ziekenhuisapotheek van Altrecht, Brocacef Ziekenhuisfarmacie en de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van de Universiteit Utrecht. Op woensdag 29 april promoveert zij bij de Universiteit Utrecht. Psychiatrische aandoeningen komen vaak voor en hebben een grote […]

Lees verder

The a-typical effects of olanzapine on body weight regulation

De a-typische effecten van Olanzapine op gewichtsregulatie. Olanzapine (OLZ) is een a-typisch antipsychoticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van schizofrenie. OLZ heeft echter ook bijwerkingen: het leidt tot gewichtstoename en het vergroot de kans op het ontwikkelen van diabetes. Uit het onderzoek in dit proefschrift blijkt dat er grote individuele verschillen zijn in de […]

Lees verder

Polikliniek Bijwerkingen – alle informatie en folders

In Nederland worden veel medicijnen voorgeschreven. Deze geven naast een gewenste werking helaas ook bijwerkingen. Gemiddeld genomen heeft ongeveer 50% van de mensen die medicijnen voor psychische klachten gebruiken bijwerkingen. Enkele voorbeelden van bijwerkingen zijn; gewichtstoename, suikerziekte, maag-darmproblemen, bewegingsstoornissen, vermoeidheid, duizeligheid, gebitsproblemen en seksuele functiestoornissen. Deze bijwerkingen zijn van grote invloed op de lichamelijke gezondheid […]

Lees verder

Anamnese en onderzoek bewegingsstoornissen

Anamnese en onderzoek bewegingsstoornissen, beschikbaar gesteld door de Poli Bijwerkingen van GGZ Centraal. Anamnese en onderzoek bewegingsstoornissen  Met toestemming gepubliceerd door Mariëlle de Ruijter en Lianne Tammenga van GGZ Centraal, poli bijwerkingen.

Lees verder