Bestaat schizofrenie?

“Misschien moeten we kiezen voor een beperkte versie van het voorstel, een typisch Nederlands poldervoorstel: Laten we de term ‘schizofrenie’ reserveren voor de 20% van de mensen die na de eerste psychose steeds ernstiger psychische stoornissen ontwikkelt en chronisch zorgbehoeftig wordt; de mensen met een gunstiger beloop worden dan gelabeld als ‘psychotisch’. Psychiaters in Nederland […]

Lees verder

Canadese richtlijn ‘herstel’: Guidelines for Recovery-Oriented Practice

De Canadese Mental Health Commission publiceerde onlangs een richtlijn voor herstelgericht werken. De richtlijnen gaan over zes dimensies: Taal en hoop zijn belangrijk Uitgaan van de mens De omgeving betrekken Rekening houden met verschillen in culturen Oorspronkelijke bewoners plaats geven Maak omslag naar herstelgericht werken Download MHCC Recovery Guidelines

Lees verder

Ambulante thuisdetox: ervaringen van patiënten en naasten

Alcoholafhankelijkheid komt naar schatting voor bij ruim 78.400 volwassenen (18-65 jaar) in Nederland. Het aantal mensen met alcoholmisbruik is bijna vijf keer hoger (395.600). Beide komen bij mannen vaker voor dan bij vrouwen (Trimbos-instituut, 2011). Een op de drie tot vijf probleemdrinkers ondervindt schadelijke effecten van het drinkgedrag (LSMR-GGZ, 2009; Scottisch Intercollegiate Guidelines Netwerk, 2003). […]

Lees verder

Evaluatie Housing First jeugd

Housing First Jeugd van HVO-Querido en Spirit biedt sinds 2013 een onderkomen aan jongeren met gedrags-, psychische en verslavingsproblematiek, die elders in de jeugdzorg moeilijk terecht kunnen omdat zij veel onrust en overlast veroorzaken. Sinds de start van het project – mei 2013 – zijn er zestien jongeren geplaatst waarvan er elf nog steeds wonen. […]

Lees verder

Wel of geen hulp zoeken voor cannabisafhankelijkheid?

De meeste mensen met cannabisafhankelijkheid zoeken geen hulp. Een ‘behandelkloof’ ontstaat als niet-hulpzoekers niet spontaan herstellen en ernstige klinische kenmerken hebben. Het is onbekend in hoeverre hier sprake van is. Ook is er nauwelijks iets bekend over de redenen om al dan niet hulp te zoeken. In dit onderzoek werden 70 cannabisafhankelijke patiënten in de […]

Lees verder

Publicaties over depressie

Op de website van Narcis vindt u een beknopt overzicht van Open Access publicaties die betrekking hebben op het onderwerp ‘Depressie’. Het overzicht is afkomstig van NARCIS. NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen […]

Lees verder