Minder papier, meer tijd voor zorg

Zorgaanbieders die hun administratieve lasten willen verminderen, krijgen daarbij hulp van de Rijksoverheid. Met de nieuwe toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ kunnen instellingen inzichtelijk maken welke regels en formulieren mogen blijven, maar belangrijker: welke bij het oud papier kunnen.

Lees verder

Onze angst weerspiegelt de angst van jihadstrijders

Wat zich bij de jihad voordoet als vernietigende woede is tevens een uiting van heftige angst van jihadstrijders. Die angst zit niet zozeer aan de militaire top, alswel bij de jongeren die geronseld zijn. De primaire angst is ontstaan door onveilige hechting in de jeugd. Het zijn van oorsprong geen kwaadaardige driften, maar juist diepmenselijke […]

Lees verder

‘In de ban van de psychiatrie’: een historisch stukje meesterwerk

Psychiatrie als onderwerp voor een thesis lijkt eerder vanzelfsprekend voor een studente psychologie, pedagogie of sociologie. De omgang met geesteszieken lijkt weinig relevant voor een historica in wording. Toch wilde Annelies De Samblanx (historica) de uitdaging aangaan. Een van de voordelen van een historica wiens interessesfeer in de moderne en hedendaagse geschiedenis ligt, is dat deze periode interdisciplinair kan worden opgevat en geanalyseerd. Annelies De Samblanx beschouwde haar capaciteiten als historica in dit onderzoek niet als een tekort maar als een meerwaarde. Met haar historisch-kritische blik hoopt zij iets toe te voegen aan dit delicate doch interessante onderwerp.

Lees verder

Naar een nieuwe psychiatrie: vroegdetectie en preventie van ernstig psychiatrische aandoeningen

Terwijl overheid en zorgverzekeraars proberen de omvang van de traditionele tweedelijns ggz voor common mental disorders en van de langdurige zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa’s) terug te brengen door ingrepen in de bekostiging van de zorg, breekt er in de wetenschappelijke psychiatrie een ontwikkeling door die op langere termijn veel betere perspectieven biedt op gezondheidswinst tegen lagere kosten.

Lees verder

Decentralisatie van sociaal beleid in Nederland

In 2015 kregen gemeenten nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en uitkeringsverstrekking en re-integratie. Dit Engelstalige document geeft een overzicht van de belangrijkste kansen en risico’s van de decentralisaties.  Het is grotendeels gebaseerd op twee eerdere Nederlandstalige rapporten die het CPB geschreven heeft op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en […]

Lees verder

Tuchtrecht in de ggz

In 1997 werd de Wet BIG van kracht en sindsdien is er voor verpleegkundigen tuchtrechtspraak.Tuchtrechtspraak is een bijzondere vorm van rechtspraak, bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Het lijkt erop dat verpleegkundigen in de GGZ en het gevangeniswezen relatief meer kans hebben voor een tuchtcollege te moeten verschijnen, dan […]

Lees verder

Factsheet bundelt onderzoek naar effectiviteit Triple P

In de ‘Factsheet: De effectiviteit van Triple P. Stand van zaken 2015’ zijn de resultaten van het beschikbare onderzoek rondom Triple P, een programma voor opvoedingsondersteuning, samengevat. De factsheet is een samenwerking van het Trimbos-instituut met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Maastricht University, Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Inholland en het Nederlands Jeugdinstituut met financiering […]

Lees verder