Standaard Vroege Psychose

De Standaard Vroege Psychose is een checklist voor kwalitatief goede psychosezorg, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en mening van opinieleiders zoals beschreven in het Handboek Vroege Psychose.

Lees verder

Naar een nieuwe psychiatrie: vroegdetectie en preventie van ernstig psychiatrische aandoeningen

Terwijl overheid en zorgverzekeraars proberen de omvang van de traditionele tweedelijns ggz voor common mental disorders en van de langdurige zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa’s) terug te brengen door ingrepen in de bekostiging van de zorg, breekt er in de wetenschappelijke psychiatrie een ontwikkeling door die op langere termijn veel betere perspectieven biedt op gezondheidswinst tegen lagere kosten.

Lees verder

De meerwaarde van een somatische screening op een polikliniek psychiatrie

Bij patiënten met psychiatrische symptomen bestaat vaker dan in de algemene populatie somatische problematiek, deels onbekend bij verwijzing. Patiënten opgenomen in een psychiatrische kliniek moeten conform gangbare richtlijnen somatisch worden gescreend. Een aanbeveling over de invulling hiervan bestaat niet voor poliklinische patiënten. Doel van dit onderzoek was het bepalen van de toegevoegde waarde van somatische […]

Lees verder

Module Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO)

De module KOPP/KVO is een generieke module die kan worden opgenomen in multidisciplinaire richtlijnen voor de ggz-volwassenenzorg en verslavingszorg. Een ziektebeeldspecifieke invulling van of aanvulling op de inhoud van deze module kan worden beschreven in de multidisciplinaire richtlijn waarvan deze module deel uit maakt. In deze module worden aanbevelingen geformuleerd voor de ggz-volwassenenzorg (zowel basis […]

Lees verder

Bestaat schizofrenie?

“Misschien moeten we kiezen voor een beperkte versie van het voorstel, een typisch Nederlands poldervoorstel: Laten we de term ‘schizofrenie’ reserveren voor de 20% van de mensen die na de eerste psychose steeds ernstiger psychische stoornissen ontwikkelt en chronisch zorgbehoeftig wordt; de mensen met een gunstiger beloop worden dan gelabeld als ‘psychotisch’. Psychiaters in Nederland […]

Lees verder

Publicaties over depressie

Op de website van Narcis vindt u een beknopt overzicht van Open Access publicaties die betrekking hebben op het onderwerp ‘Depressie’. Het overzicht is afkomstig van NARCIS. NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen […]

Lees verder