Interview: Onderzoek naar cannabisgebruik en psychose

Psychiater en universitair hoofddocent Bart Rutten doet onderzoek naar cannabisgebruik en psychose en houdt zich onder andere bezig met verschillen in gevoeligheid om op een bepaalde manier op cannabis te reageren. Genen en DNA-structuur spelen een rol, maar daarnaast hebben nog meer factoren invloed. “Vroeg-gebruik, met name vóór je 16e, is af te raden” vertelt Bart in een interview. “En langdurig gebruik ook – daardoor gaan allerlei biologische processen veranderen en dat werkt psychosegevoeligheid ook in de hand.”

Lees verder

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen: een kwalitatieve studie in de eerste lijn

De maatschappelijke context rond problematisch alcoholgebruik bij ouderen is duidelijk: de maatschappij vergrijst steeds meer, alcohol is sociaal aanvaard en wordt dagelijks geconsumeerd, en toch blijkt het niet altijd evident om probleemsituaties op te sporen en aan te pakken. De medische ervaring van huisarts in opleiding Laure-Ann Quenon leerde dat veel artsen hierover ook geen duidelijke visie hebben. En dus onderzocht Quenon wat de kennis, visie en aanpak is van gezondheidsmedewerkers in de eerste lijn ten aanzien van problematisch alcoholgebruik bij ouderen.

Lees verder

Antipsychotica bij ouderen in woon-en zorgcentra

Het gebruik van antipsychotica bij ouderen in woon- en zorgcentra is niet zonder risico. Met dit onderzoek wilde Hannah Govaert inzicht verkrijgen in het voorschrijfgedrag van huisartsen die chronisch AP voorschrijven in een WZC te Brugge (België) en de redenen voor opstart, duur van het gebruik en drempels voor stop achterhalen.

Lees verder

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie bij terugkerende depressies

Dit proefschrift is een bundeling van verschillende studies naar het effect van Mindfulness- based cognitieve therapie (MBCT) bij mensen met terugkerende depressies. Een van de belangrijkste van vragen in dit proefschrift is of mensen met terugkerende depressies die op dit moment een depressie hebben ook baat kunnen hebben bij MBCT. Download proefschrift (Engels)

Lees verder

‘In de ban van de psychiatrie’: een historisch stukje meesterwerk

Psychiatrie als onderwerp voor een thesis lijkt eerder vanzelfsprekend voor een studente psychologie, pedagogie of sociologie. De omgang met geesteszieken lijkt weinig relevant voor een historica in wording. Toch wilde Annelies De Samblanx (historica) de uitdaging aangaan. Een van de voordelen van een historica wiens interessesfeer in de moderne en hedendaagse geschiedenis ligt, is dat deze periode interdisciplinair kan worden opgevat en geanalyseerd. Annelies De Samblanx beschouwde haar capaciteiten als historica in dit onderzoek niet als een tekort maar als een meerwaarde. Met haar historisch-kritische blik hoopt zij iets toe te voegen aan dit delicate doch interessante onderwerp.

Lees verder

Nieuwe Compassion-Focused Approach bij behandeling van psychose

Deze casestudy was gericht op een gedeelde, mededogen gerichte therapie gehouden tussen een therapeut en iemand met een 20-jarige geschiedenis van schizofrenie. De casestudy toont het nut van medeleven bij het faciliteren van de moed om de ergste symptomen van psychose aan te pakken. Het doet dit door het bevorderen van mindfulness van de geest en emotionele regelgeving.

Lees verder