Chaos in het huishouden maakt het opvoeden van kinderen met ADHD moeilijker

Onderzoekers observeren vaak ontoereikend ouderschap, een negatieve emotioneel klimaat en huishoudelijke chaos in gezinnen van kinderen met ADHD. Een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Frankfurt en de universiteiten van Bremen, Heidelberg, Tübingen en Kiel heeft nu onderzocht hoe deze factoren met elkaar in verband staan. Het resultaat is verbluffend, zo meldt Science Daily.

Lees verder

Onderzoek naar een ‘slimme screener’ voor psychische klachten voor de huisartsenpraktijk

Huisartsen gaan een steeds belangrijkere rol spelen bij het herkennen en behandelen van psychische klachten bij patiënten. Daarmee groeit de behoefte aan goede en snelle screeningsinstrumenten. Het tijdig opsporen, herkennen en waar nodig behandelen van vroege tekenen van psychose is van groot belang, gezien de grote impact die een psychotische episode kan hebben op een
persoon. Momenteel zijn er wel screeningsinstrumenten die ingezet kunnen worden hiervoor, maar
deze nemen nog (te) veel tijd in beslag om in te vullen.

Lees verder

Traumabehandeling toch effectief bij mensen met psychosen

Traumabehandeling bij mensen met psychosen is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals jarenlang werd gevreesd door professionals in de psychiatrie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van David van den Berg. “De zorg dat deze groep patiënten hun behandeling niet aankunnen blijkt onterecht.”

Lees verder

Onderzoeken naar depressie van start

Vroeg opsporen van depressieve klachten leidt tot sneller ingrijpen waarmee erger kan worden voorkomen. ZonMw financiert daarom onderzoek naar herkenning en behandeling van depressie, met speciale aandacht voor jonge vrouwen en adolescenten. Jonge vrouwen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie. De druk vanuit de maatschappij op het gebied van werk, sociaal en maatschappelijk functioneren is groot. Daarnaast is bekend dat veel psychische stoornissen zich in de adolescentie openbaren. Door in deze groepen depressieve klachten eerder te herkennen, kan sneller ingegrepen worden waarmee erger voorkomen kan worden.

Lees verder

Somatische screening bij psychiatrie een ‘must’

Een feit: somatische ziekten komen meer voor bij psychiatrische patiënten dan in de algemene populatie. Verschillende oorzaken kunnen meespelen: de lichamelijke problemen kunnen op zichzelf staan, maar ze kunnen ook samenhangen met de psychiatrische problematiek of met de psychofarmaca die de patiënt gebruikt. Geeske Boerboom (verpleegkundig specialist i.o. bij Karakter) bracht in kaart welke klinisch relevante […]

Lees verder

Depressie bij Turkse en Marokkaanse patiënten in Nederland

​In deze review wordt onderzoek gedaan naar de manifestatie van depressie, de intake, de diagnostiek en de effectiviteit van de behandelingen bij allochtonen (Turkse en Marokkaanse Nederlanders). Allochtonen zijn geneigd om hun psychische klachten somatisch te uiten, dat wil zeggen dat ze lichamelijk klachten presenteren. Bij de intake, diagnostiek en behandeling van depressie bij allochtonen […]

Lees verder

Risico op terugval na drugs- en medicijnafhankelijkheid

Mensen met een drugsverslaving die op latere leeftijd opioïde misbruiken met behulp van injecties, of waarbij sprake is van een toename van het gebruik van downers vóór het begin van de behandeling, hebben meer kans op terugval dan anderen, aldus een nieuwe studie van de McMaster University.

Lees verder