PID-5: brengt het DSM-5 persoonlijkheidstrekkenmodel in kaart

In Deel III is een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen opgenomen: het DSM-5 persoonlijkheidstrekkenmodel. Aansluitend op dit model is de ‘Personality Inventory for DSM-5’ (PID-5) ontwikkeld, een meetinstrument dat de vijf brede domeinen van persoonlijkheid bevraagt. Prof dr. Gina Rossi vertaalde deze vragenlijst in het Nederlands en schreef een whitepaper over dit instrument. De DSM-5 beschrijft […]

Lees verder

Meetinstrumenten in de zorg

Op deze website vindt u informatie over Nederlandstalige meetinstrumenten die te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk en in onderzoek: o.a. PROMs en observatietesten. De meetinstrumenten zijn opgenomen in een vrij toegankelijke database. Deze database is ontwikkeld om de beschikbaarheid van meetinstrumenten te verbeteren en is een initiatief van het Lectoraat Autonomie en Participatie van […]

Lees verder

Testen (hulpgids.nl)

Acathisie Barnes akathisia rating scale   Agorafobie  Agoraphobic Cognitions Questionnaire (ACQ)   Algemeen Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) De MINI is ontwikkeld als een beknopt gestructureerd interview voor de belangrijkste psychiatrische aandoeningen op as-I volgens de DSM-IV en op de ICD-10. Clinical Global Impression (CGI)   Benzodiazepinen Dependence Self Report Questionnaire (Bendep-SRQ) Handleiding   Borderline Diagnostisch interview […]

Lees verder

Overzicht meetinstrumenten

Het Tijdschrift voor de Psychiatrie biedt een breed overzicht van diverse meetinstrumenten waarvan een deel gratis is te gebruiken. Voor een volledig overzicht kunt u kijken op de website van het Tijdschrift voor de Psychiatrie. Instrument Afkorting Gratis? Abnormal Involuntary Movement Scale AIMS ja ADHD vragenlijst AVL nee Agoraphobic Cognitions Questionnaire ACQ ja Alcohol Use […]

Lees verder

Dimensionale beoordeling van de ernst van psychosesymptomen

In het hoofdstuk ‘Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen’ in het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®) wordt beschreven dat psychotische stoornissen een heterogene groep vormen. De ernst van de symptomen kan een aantal belangrijke aspecten voorspellen van de ziekte als geheel, bijvoorbeeld over de mate waarin sprake is van cognitieve en/of neurobiologische deficiënties. […]

Lees verder

Vragenlijsten algemene psychiatrische symptomen

In Deel III van de DSM-5 is in het hoofdstuk ‘Meetinstrumenten en modellen in ontwikkeling’ een aantal vragenlijsten opgenomen waarmee de behandelaar algemene psychiatrische symptomen in kaart kan brengen. Deze vragenlijsten kunt u tevens als pdf downloaden. Een meer volledige beoordeling van de psychische gesteldheid Vragenlijsten over algemene psychiatrische symptomen kunnen dienen als een methode […]

Lees verder