Verslavingsproblematiek – Index Of Suspicion

De Index of Suspicion (bron: Best Practices van Canada Health, 2002) is niet bedoeld als screener. De Index is alleen bedoeld als lijst met aandachts- c.q. observatiepunten die erop kunnen wijzen dat er wellicht verslavingsproblematiek speelt. Index Of Suspicion

Lees verder

Screener Middelengebruik

De Screener Middelengebruik is afgeleid van de EuropASI. De screener helpt de behandelaar een beeld te krijgen van het gebruik alcohol en/of drugs door de cliënt. Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van overmatig gebruik of misbruik, is het afnemen van het Assessment Middelengebruik gewenst. Screener Middelengebruik  

Lees verder

MINI – Psychodiagnostisch Interview (Verkorte Versie)

De korte versie van het psychodiagnostisch interview bestaat uit de hoofdvragen van de MINI 5.0.0, psychodiagnostisch interview. Deze korte versie wordt afgenomen als het niet mogelijk is om de gehele MINI af te nemen. Bij een positief antwoord op een hoofdvraag wordt doorverwezen naar de bijbehorende module van de volledige MINI. MINI (Korte Versie)  

Lees verder

MANSA – Vragenlijst

De Nederlandse bewerking van de MANSA vragenlijst. MANSA staat voor: MANchester Short Assessment of quality of life. Het is een instrument waarmee de kwaliteit van leven kan worden gemeten. MANSA (Vragenlijst) MANSA (Instructieblad) – Instructieblad van de Nederlandse bewerking van de MANSA vragenlijst MANSA (Scorekaart) – Scorekaart voor de Nederlandse bewerking van de MANSA vragenlijst.

Lees verder

Composite International Diagnostic Interview – Substance Abuse Module (CIDI-SAM)

De Composite International Diagnostic Interview (CIDI) is een instrument dat op initiatief van de WHO is ontwikkeld. Dit document omvat de Substance Abuse Module (SAM). In deze module wordt middelengebruik in kaart gebracht. Het document bevat naast de CIDI-SAM ook een korte toelichting voor het gebruik van het instrument. Composite International Diagnostic Interview – Substance […]

Lees verder

Brief Psychiatric Rating Scale

De Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) is een instrument om te screenen naar psychiatrische klachten. Dit document is de Nederlandse vertaling en bewerking van de originele BPRS. In dit document is naast het instrument ook een korte richtlijn opgenomen, die ontworpen is voor het gebruik van de BPRS bij een ambulante psychiatrische populatie. De handleiding […]

Lees verder

Meetinstrumenten voor in kaart brengen van bijwerkingen van antipsychotica

Deze pagina geeft een overzicht van de meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van bijwerkingen van antipsychotica.   Meetinstrumenten algemeen UKU Side Effects Rating Scale, UKU Liverpool University Neuroleptic Side-Effect Rating Scale, LUNSERS Drug Attitude Inventory, DAI-10 Lichamelijke Klachten Vragenlijst, LKV Mini-Screen Meer informatie over deze algemene instrumenten, handleidingen en relevante artikelen. Meetinstrumenten […]

Lees verder

Monitoren van complicaties bij antipsychoticagebruik

Gebruik van antipsychotica brengt een verhoogd risico op somatische complicaties met zich mee. Verpleegkundigen kunnen een rol spelen bij de screening en monitoring daarvan. Met dit doel werd een meetinstrument ontwikkeld: de Verpleegkundige Monitoring bij Gebruik van Antipsychotica (VMGA). Download artikel

Lees verder