Interventie: Cursus dementie

Omschrijving Eigenaar Sutfene Beoordeling Geen beoordeling Thema’s Dementie , Weerbaarheid / sociale competenties , Mantelzorg , Settings Thuiszorg , Doelgroep Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers , Mantelzorgers / vrijwilligers , Methodiek Voor en door voorlichting / peer support , Voorlichtingsmateriaal , Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst , Empowerment , Lotgenotencontact , Participatie , Advies / consultatie , […]

Lees verder

Interventie: Geheugenspreekuur

Veel mensen met zorgen over hun geheugen, stappen niet gauw naar de huisarts of een andere deskundige. Sommigen maken zich onnodig ongerust. Anderen blijven te lang van noodzakelijk hulp verstoken. Onduidelijkheid over de oorzaak van de geheugenklachten kan juist veel onzekerheid met zich mee brengen. Het kan leiden tot het ontstaan of een toename van (lichamelijke) klachten. Om dit te voorkomen is het geheugenspreekuur opgezet.

Lees verder

Interventie: Casemanagement dementie

Het doel van casemanagement dementie is door de inzet van casemanagers de kwaliteit van leven te handhaven, de nodige zorg in te zetten en crisissituaties te voorkomen zodat de dementerende zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Iedere cliënt wordt begeleid door het traject van voorzieningen in de hele dementieketen. De casemanager zorgt voor afstemming en continuïteit in de zorg.

Lees verder