The Psychosis Recent Onset GRoningen Survey (PROGR-S): defining dimensions and improving outcomes in early psychosis

Psychotic disorders are among the most complex medical conditions. Longitudinal cohort studies may offer further insight into determinants of functional outcome after a psychotic episode. This paper describes the Psychosis Recent Onset in GRoningen Survey (PROGR-S) that currently contains data on1076 early-episode patients with psychosis, including symptoms, personality, cognition, life events and other outcome determinants. […]

Lees verder

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: een systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies 

Gezondheidsachterstanden van mensen uit lagere sociaaleconomische groepen zijn uitvoerig gedocumenteerd. Ook over de oorzaken van deze verschillen is steeds meer bekend. Met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij wil het Fonds NutsOhra een bijdrage leveren aan het terugdringen van deze gezondheidsachterstanden. Hiervoor wordt de komende jaren een groot aantal projecten geïmplementeerd en geëvalueerd.  Ter ondersteuning van […]

Lees verder

Interventie: Regionale Alzheimer Café’s van Alzheimer Nederland afdeling Noord-Limburg

Primaire doelstelling: Ondersteuning en optimalisering van de draagkracht van mantelzorgers. Afgeleide doelstelling: Bijdrage leveren aan streven om dementerende zolang mogelijk in de thuissituatie te handhaven. Aanvullende doelstellingen: Bijdrage aan kennisvermeerdering over dementie, attitudeverandering, belangenbehartiging van cliënten en hun omgeving en emancipatie van cliënten zelf.

Lees verder

Interventie: Zorg Op School

De ondersteuning is bedoeld voor professionals in het onderwijs die deskundige hulp nodig hebben in de begeleiding van individuele leerlingen of groepen leerlingen bij wie psychosociale problematiek actueel is.

Lees verder